Aktion Børnehjælps Venner

Aktion Børnehjælps Venner blev oprettet som støtteforening til Aktion Børnehjælp i februar 2015.

Foreningen er baseret på samme værdier som Aktion Børnehjælp og har til formål at støtte Aktion Børnehjælps projekter. I Aktion Børnehjælps Venner laver vi arrangementer og oplysningsarbejde, hvor overskuddet går til Aktion Børnehjælp.

Foreningen Aktion Børnehjælps Venner er en medlemsforening, og ikke en fond som Aktion Børnehjælp. Det åbner op for andre muligheder for at søge økonomisk støtte til at hjælpe indiske børns uddannelse og sundhed. Vi kan søge puljemidler i Kulturstyrelsen, oprette medlemskabsrabatter og meget andet, der juridisk ikke er muligt for en fond.

Som medlem i Foreningen Aktion Børnehjælps Venner får du direkte indflydelse på foreningens aktiviteter og bestyrelse, og som frivillig i foreningen kan du få erfaring i foreningsarbejde, eventplanlægning o.a.

Et medlemskab koster 100 kroner om året og med medlemsbeviset gives der rabatter på indiske restauranter, events m.m. Samtidig støtter du et godt formål!

Læs mere på Aktion Børnehjælps Venners hjemmeside her.

Aktion Børnehjælps Venner-medlemsskab
Hvert år betaler du 100 kroner.
Friends of Action Child Aid
Friends of Action Child Aid Denmark was created in 2015 as a support group to Action Child Aid Denmark. The group is based on exactly the same values as Action Child Aid and aims to support Action Child Aid’s projects and sponsorship programmes in India. This means all funds raised by the group goes directly to support the works of Action Child Aid.

Friends of Action Child Aid Denmark is not a foundation but an association that seeks funds to support rights and education of children in India. For instance, we can apply for funding at the Danish Culture Agency, set up membership discounts and others that are not legally possible for a fund. We do events and different activities to draw attention to Friends of Action Child Aid Denmark and Action Child Aid.

People who are interested in supporting child rights and education are encouraged to become members and/or volunteer at Friends of Action Child and donate 100 DKK per year. When you are a registered member, you receive a membership certificate and can redeem discounts at certain Indian restaurants, events etc.

As a member you can also contribute to the group by participating in different activities. Moreover, you can also develop new skills and gain competences for your CV. You may have ideas of your own that you would like to bring to the group. All while you are contributing to our most important cause, helping children in India.

In case you have lost your membership card, are curious to know more or have any questions, please visit our website here where you will also find the contacts of our board members.

Bliv en del af Aktion Børnehjælp
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang. Aktion Børnehjælp vil hjælpe familier og lokalsamfund til at skabe bedre vilkår for børn og unge, så de kan skabe deres egen fremtid. Det gør vi ved at sikre bedre udviklingsmuligheder for børn og deres familier gennem sundhed, uddannelse og et bedre livsgrundlag.