Det gør vi

Aktion Børnehjælp arbejder for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Det gør vi blandt andet ved at forbedre adgangen til uddannelse, sundhed og lige rettigheder. Vi støtter børne- og uddannelsesprojekter i Indien, herunder børnehjem, skoler, børnehaver, erhvervstræning af unge og meget mere.
Projekter i Aktion Børnehjælp
Vi støtter udsatte børn og befolkningsgrupper i Indien gennem projekter med fokus på uddannelse, rettigheder, sanitet og sundhed.
Lige nu har vi seks forskellige projekter, og der kommer løbende nye til. Fælles for alle projekterne er, at de skal være bæredygtige. Alle projekterne drives derfor i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.
Ved at involvere lokalsamfundet skaber vi lokal forankring og ejerskab fra start til slut. Det gør, at projekterne kan videreføres, når projektperioden udløber. Dermed skaber vi langsigtede resultater.
VandogKvinde2
Unge Kvinder – Fælles Handling (ACEH)
I projektet ’Unge Kvinder – Fælles Handling’ har vi fokus på unge kvinder og deres familier i 160 landsbyer beliggende i distrikterne, Rayagada og Gajapati, i den nordøstlige delstat, Orissa.
Bedre sanitet giver bedre sundhed
Bedre sanitet giver bedre sundhed
I delstaten Orissa skal uddannelse begrænse besørgelse i det fri, da det har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.

Aktion Børnehjælp og FN's Verdensmål

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, med hvilke vi ønsker at skabe et bedre liv for børn i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi især arbejder med seks af målene.
Verdensmål 1
Adgang til uddannelse, sundhed og lige rettigheder er fundamentalt for at afskaffe fattigdom. Derfor arbejder Aktion Børnehjælp med langsigtede initiativer, som lokalbefolkningen selv kan tage ejerskab for og videreføre til gavn for hele samfundet  nu og i fremtiden.
Verdensmål 3
Vi ønsker at forbedre fødevaresikkerheden og sikre den rette ernæring til at skabe trivsel og sundhed. Det gør vi ved at støtte børnefamilier med viden om ernæring, landbrug og rettigheder, som hjælper dem til at blive selvforsynende og få nærende mad på bordet.
Verdensmål 4
Uddannelse er med til at skabe et solidt fundament for familier, lokalsamfund, børn og unge, som bliver i stand til selv at være med til at skabe positiv forandring. Derfor støtter Aktion Børnehjælp forskellige typer fadderskaber samt børne- og uddannelsesprojekter i Indien.
Verdensmål 6
Gennem videndeling om sanitære forhold og konkrete redskaber til at sikre bedre hygiejne begrænses besørgelse i det fri, som har en direkte effekt på folkesundheden. Ved f.eks. at opføre toiletter minimeres risikoen for sårbare situationer og forurening.
Verdensmål 10
At styrke og beskytte det enkelte menneskes rettigheder er det overordnede princip i Aktion Børnehjælps udviklingsarbejde. Ved at fremme hjælp til selvhjælp klæder vi lokalbefolkningen på til selv at kæmpe for deres rettigheder og det liv, de ønsker for dem selv og deres børn.
Verdensmål 17
Vi fremmer solide partnerskaber, hvor beslutninger så vidt muligt tages i fællesskab. Gennem lokale partnerorganisationer og NGO’er søger vi at skabe et gensidigt og ligeværdigt samarbejde, hvor vi kan bruge hinandens styrker og kompetencer til at fremme lokale indsatser.

Fokus på kvinders rettigheder

Kvinders rettigheder Indien

Aktion Børnehjælp arbejder målrettet med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Alle verdensmålene er forbundet. Derfor ser vi også FN’s verdensmål nr. 5 som afgørende, da ligestilling mellem kønnene har en positiv effekt på de øvrige verdensmål. Kvinder og piger bliver derfor aktivt tænkt ind i vores projekter. Både operationelt, når vi skal udvælge de involverede aktører, og strategisk, når vi skal fastsætte målene.

Vi har samlet en masse viden om kvinders rettigheder i Indien på en separat side, hvor du også kan læse meget mere om Aktion Børnehjælps arbejde for piger og kvinders rettigheder.

55 års erfaring

Siden 1960’erne har Aktion Børnehjælp hjulpet indiske børn og deres familier.

4 projekter

Igangværende udviklingsprojekter i det sydøstlige Indien.

4 fadderskaber

Flere tusinde børn og familier hjulpet via fadderskabsprogrammerne.

8 partnere

Aktion Børnehjælp samarbejder med ni indiske partnere.

Støtte til børnehjem
Børnehjem i Kanyakumari
Gennem fadderskaber støtter Aktion Børnehjælp et børnehjem på Indiens sydspids i Kanyakumari, hvor børnene får en tryg opvækst.
Børnehjemmet Kanyakumari, hvor en del af Aktion Børnehjælps fadderbørn opholder sig, har stort fokus på sundhed – både fysisk og mental. Børnene deltager derfor i obligatorisk yoga. Formålet med yoga er, ud over at holde kroppen sund, at øge børnenes koncentration og indlæringsevne, så de får mere ud af undervisningen i skolen.
Picture-1903-e1507103482200
Fadderskaber
Støt børns rettigheder
Aktion Børnehjælp støtter aktivt fattige og udsatte børn og unge i Indien, så de får en tryg barndom og en god skolegang. Indsatserne omfatter både støtte til lokale ildsjæle, til familierne og til lokalsamfundene, så der skabes de bedste vilkår for børn og unge.

Det går midlerne til

Det er vores fornemmeste opgave at sikre en fornuftig og effektiv brug af betroede midler, og vi gør en dyd ud af at holde de administrative udgifter på et minimum. Takket være alle vores frivillige kan vi levere kvalitet i samarbejde med vores partnere i Indien og samtidig holde udgifterne nede.
Kig på vores Facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor du kan følge med i, hvordan det går med projekter, partnere og fadderbørn.
Uddannelse
Rettighedsprojekter
Sanitet og vand
Kommunikation i Danmark
Indtægtsskabende aktiviteter
Administration
Andre projekter