Historie
Vidste du, at historien om Aktion Børnehjælp starter med Abbé Pierre og Moder Teresa?
Den franske humanitære klunser Abbé Pierre var startskuddet til den danske bevægelse, der senere blev til Aktion Børnehjælp. I dag arbejder Aktion Børnehjælp med langsigtede projekter, hvor målet er at sikre uddannelse, rettigheder og sundhed til udsatte børn gennem et tæt samarbejde med vores partnere i Indien. Gennem lokale partnere har vi også fadderskabsprogrammer med fokus på uddannelse og sundhed. Historien om Aktion Børnehjælp går mere end 55 år tilbage i tiden – kom med på rejsen herunder.

TIDSLINJE

1955

Den katolske præst Abbé Pierre, der blandt andet har vagt opsigt i Frankrig med sine klunserlejre, kommer til Danmark. Han vinder respekt med erklæringen om “først at hjælpe dem, der lider mest” og motiverer således danskerne til at deltage i klunserbevægelsen.

Abbe Pierre

1965

Danskere, som har deltaget i Abbé Pierres klunserlejre, beslutter at lave en klunseraktion i København. Formålet er at samle penge sammen til mælk, der skal sendes til Moder Teresa i Indien. Det bliver startskuddet til Aktion Børnehjælp, dog under navnet Abbé Pierres Klunsere, S.O.S. Tørmælk.

Abbe Pierre klunser

1970'erne-1990'erne

Gennem en periode på 18 år formidler vi skummetmælkspulver, ris, sukker, spiseolie og bønner fra EU’s fødevareprogram til vores samarbejdspartnere i Indien, især til Moder Teresas organisation Missionaries of Charity. I alt drejer det sig om knap 5.000 ton mad med en værdi på knap 44 millioner kroner.

Mother Theresa

1971

Klunserarbejdet neddrosles, men aktiviteterne i organisationen bliver udvidet med Undervisningsprogrammet, der i dag er kendt som Fadderskabsprogrammet. Det leder blandt andet til et samarbejde med udvalgte projektpartnere i Indien, der hjælper udsatte børn og unge med bøger, undervisning, mad og medicin.

sponsor child

Midt 1990'erne

Vi bliver til Aktion Børnehjælp og starter samarbejdet op med mange af de nuværende projektpartnere samt begynder at støtte projekter, herunder skoler og børnehjem, træning i håndværk samt støtte til blandt andet unge kvinder og familier.

Moder Teresa stopper forsendelserne af mælkepulver i et års tid, og dermed udvider vi støtten til de fem eksisterende fadderskabspartnere Asha Nivas, Bala Mandir, Shanthi Bhavan, St. Thomas og Sri Kanyakumari Gurukula Ashram. Vi indleder også et samarbejde med tre nye projektpartnere, nemlig ARM, CECOWOR og SRD, og støtten går til en række forskellige projekter, der alle er til fordel for børn.

2004

En tsunami rammer Indien og volder store materielle – og ikke mindst menneskelige – skader. Aktion Børnehjælp igangsætter straks en indsamling, der resulterer i 300.000 kroner til vores samarbejdspartnere og deres hjælpeindsats i Indien.

2006

Sekretariatet i Aktion Børnehjælp holder nu til på Nørrebro i København. Derudover oprettes Projektudvalget, som gennem årene kommer til at højne kvaliteten af vores projektarbejde i Indien. Siden kommer flere frivillige udvalg til.

2014

Vi igangsætter et partnerskabsprojekt sammen med fire forskellige samarbejdspartnere, da vi har et ønske i Aktion Børnehjælp om at arbejde mere rettighedsbaseret. Det bliver vores første projekt, som er støttet af CISU/Danida.

Rettigheder i Indien

2015

Aktion Børnehjælps Venner bliver oprettet. Foreningen støtter blandt andet Aktion Børnehjælp ved at søge fonde, legater og puljer, samt ved at engagere medlemmerne i det frivillige arbejde, vi udfører.

I september måned starter vores første børnerettighedsprojekt. Projektet har til formål at skærpe opmærksomheden omkring børns rettigheder og danner grundlag for vores efterfølgende udviklingsprojekter. I oktober måned fejrer vi 50-årsjubilæum, og sidst på året slutter vores samarbejde med Moder Teresas organisation Missionaries of Charity.

Støt nu

2016

Vi starter Ambassadørprogrammet, der nu gør det muligt at arbejde sammen med kendte danskere om at øge kendskabet til vores arbejde i Indien.

Du kan se listen med vores ambassadører – der blandt andet tæller Manu Sareen – her.

Desuden starter vi også det første sanitetsprojekt op, hvilket er med til at gøre sundhed og sanitet til et strategisk fokusområde i Aktion Børnehjælp.

Støt nu

2017

Vi ændrer strategien for vores udviklingsarbejde med udgangspunkt i rettighedsbaseret arbejde, hvor fokus nu lægges på bæredygtige projekter. Denne ændring gør det muligt for lokalbefolkningen at forbedre tilværelsen ved egen hjælp – også efter endt støtte.

2020'erne

Aktion Børnehjælp er som alle andre i verden underlagt coronapandemien. Vi bliver naturligvis ved med at arbejde på hjemmekontorerne, og vi holder vores møder på de digitale medier i stedet.

Under coronanedlukningen af Indien i 2020 må en del projektaktiviteter sættes på pause eller gentænkes. Vores lokale samarbejdspartnere uddeler nødhjælp til den indiske befolkning, og der oplyses om covid-19 samt om, hvordan man mindsker risikoen for at blive smittet.

Form fremtiden med os
Vil du være med til at forme fremtiden for Aktion Børnehjælp?
I fællesskab kan vi sikre, at indiske børn får en god uddannelse og en værdig barndom. Du kan støtte vores indsats med et fast beløb eller en engangsdonation, og vi har altid brug for frivillige. Læs mere om, hvordan du kan blive frivillig eller støtte vores arbejde, her: