Historier om fadderbørn

Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram hjælper hvert år hundredevis af børn og unge med at opnå deres drømme for fremtiden. På grund af covid-19 er der akut brug for flere faddere.

Konsekvenserne af covid-19 for børnene

De allerede udsatte børn i Indien bliver ramt endnu hårdere på grund af covid-19. Risikoen er, at de mange positive fremskridt for børns rettigheder ender med decideret tilbagegang. Derfor er det vigtigt at støtte børnene lige nu og give dem muligheden for en bedre fremtid! Læs herunder om pandemiens indvirkning på fattigdom, børnearbejde, børneægteskaber og uddannelse.

Fattigdom

Halvdelen af den indiske befolkning lever i fattigdom. Det svarer til mere end 800 millioner mennesker, hvor kvinder og børn er de mest udsatte. Dertil kommer, at yderligere 230 millioner indere er kommet under fattigdomsgrænsen på bare ét år.

Pandemiens konsekvenser har gjort det sværere for familierne at tjene penge til de mest basale indkøb og dermed få nok at spise. 38,4 procent af børnene er det, man kalder “stunted”. Det betyder, at 40,7 millioner børn under fem år har lav vækst og derfor er i risiko for at få forskellige sygdomme. Indien har samtidig også den højeste børnedødelighed i verden. 960.000 børn under fem år dør hvert år.

Børneægteskaber

Den svære økonomiske situation, som mange indiske familier nu er i, tvinger dem til at gifte deres børn væk. Vurderinger fra UNICEF lyder på, at mindst 1,5 millioner piger under 18 år bliver giftet væk hvert år. Derved er Indien landet med det højeste antal barnebrude. Cirka 16 procent af teenagepigerne mellem 15 og 19 år er gift lige nu.

Det er et stort problem, når piger bliver mødre for tidligt. Mange dør, når de føder. Og når de overlever, videregiver de deres egen fejlernæring til børnene. Alligevel regnes børneægteskaber som en mulighed for pigerne for at få et bedre liv. Og med coronapandemien vokser antallet af børneægteskaber hurtigt.

Børnearbejde

Selvom børnearbejde for børn under 14 år er forbudt i Indien, arbejder 12,5 millioner børn mellem 5 og 14 år alligevel.

Under covid-19-pandemien har endnu flere forældre været nødt til at sende deres børn i arbejde for at tjene penge til familiens overlevelse. Børnene arbejder i marken og i private husholdninger, på fabrikker og i stenbrud samt i værste tilfælde med prostitution.

Når børn arbejder, går de ikke i skole og mister dermed barndommen og muligheden for at uddanne sig. Med ulovligt arbejde er det ingen overraskelse, at arbejdsvilkår og betingelser er meget dårlige. Børnene sættes dermed i fare på arbejdet for at hjælpe familien.

Uddannelse

Omkring 25 procent af børnene i Indien har ikke adgang til uddannelse.  Vurderingen lyder, at der er omkring 65 millioner børn mellem 6 og 14 år, som ikke går i skole. 

Inden pandemien var der en positiv udvikling, hvor flere udsatte børn begyndte i skole. Nu er denne udvikling dog sat tilbage, fordi skolerne er lukkede, og kun hvert fjerde barn har digitale værktøjer til at følge undervisningen hjemmefra. De allerede udsatte familier kommer længere bagud. Nu er børnene nødt til at arbejde i stedet for at få en uddannelse, og de fleste familier er ikke sikre på, om børnene kommer tilbage i skole efter pandemien.

Post fra fadderbørn

 

De nu voksne fadderbørn fortæller om at have færdiggjort videregående uddannelser, der har ført til fast arbejde. Som fotograf, revisor og alt derimellem. Som fadder får du hvert år et brev fra dit fadderbarnBørnene fortæller, hvordan det går dem både fagligt og socialt.

 

fadderbarn
Manjula boede på et børnehjem på Indiens sydspids i 15 år. Hans mor døde, da han var ganske lille, og hans far var ikke i stand til at tage vare på ham alene. Med hjælp fra en fadder i Danmark og personalet på børnehjemmet fik han en rigtig barndom og muligheden for at leve et liv ligesom alle andre børn i verden. Manjula har i dag en grundskoleuddannelse med pæne karakterer bag sig. Han læser en bacheloruddannelse i matematik og har en flot fremtid foran sig.
Det børnehjem, der var hans hjem, tager sig af gadebørn, forladte børn og fattige børn. Ud over skoleundervisning får børnene redskaber til at klare voksenlivet via aktiviteter som for eksempel yoga. Manjula er meget taknemmelig for det, han har lært, og de muligheder, han har fået. Han siger om sin tid på børnehjemmet, at den har lært ham værdier, som han vil tage med sig i sit videre liv.
12 år og i fuld gang
E.K. får hjælp af en af vores faddere, og hun har to år tilbage af sin skolegang. 

“Mit ønske er at kunne fortsætte på college efter 12. Klasse, så jeg kan få et job som embedsmand for staten,” siger E.K, der er meget ambitiøs.

Hun er 12 år og bor med sine søskende og sin mor, der har formået at spare nok penge sammen til en lille solcellelampe, så E.K. kan læse lektier om aftenen. 

E.K., der står midt i billedet, fik besøg af sin danske fadder.

42-S-e1507103407329
Det virker!
Aktion Børnehjælp har i mere end 50 år hjulpet tusindvis af børn via fadderskaber. Når du bliver fadder, er du med til at hjælpe børnene til en bedre fremtid. I Indien er det ikke unormalt, at både far og mor kun lejlighedsvist har arbejde, hvilket kan gøre det svært for dem at sørge for uddannelse og sundhed til deres børn. Med et fadderskab kan børnene færdiggøre deres grunduddannelse og komme videre i uddannelsessystemet, hvormed de kan skabe forandring i samfundet til gavn for næste generation.
aktionboernehjaelp_hjælp_børn_indien_03-e1496054185619