Om os

Aktion Børnehjælp er en non-profit humanitær organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Gennem tætte relationer med lokale partnere har vi siden 1960’erne hjulpet indiske børn og deres familier. Vi arbejder langsigtet og ud fra princippet om, at hjælpen skal være bæredygtig og dermed kunne videreføres af lokalbefolkningen selv, når projektet afsluttes. Læs mere om vores projekter her.

Mission

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for at give fattige familier i Indien basale rettigheder og en stemme i samfundet. Gennem opbygning og uddannelse af lokalsamfund vil vi skabe bedre vilkår for børn og unge i Indien. Det gør vi gennem inddragelse af både børn, deres forældre og de ansvarshavende interessenter og myndigheder.

Vision

Aktion Børnehjælp arbejder for en verden, hvor alle børn og unge har en sund og tryg barndom og aktivt er med til at forme deres liv og fremtid.

Bliv en del af Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp er en non-profit humanitær organisation, der fungerer uafhængigt af politiske og religiøse interesser. Gennem tætte relationer med lokale partnere har Aktion Børnehjælp siden 1960’erne hjulpet indiske børn og deres familier. Vi arbejder langsigtet og ud fra princippet om, at hjælpen skal være bæredygtig og dermed kunne videreføres af lokalbefolkningen selv, når projektet afsluttes. Læs mere om vores projekter her.

Vi er en lille, men dedikeret, organisation, hvis værdigrundlag bygger på FN’s børnekonvention og FN’s 17 Verdensmål, og vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel på et lille sted. I samarbejde med vores bestyrelse og mere end 60 dedikerede frivillige, arbejder sekretariatet i Aktion Børnehjælp for at sikre en tryg barndom for fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Det gør vi blandt andet ved at forbedre adgangen til uddannelse, sundhed og lige rettigheder.

Vi har både frivillige udvalg, genbrugsbutikker, lokale grupper og en bestyrelse, der alle tager sig af opgaver, som har til formål at støtte nogle af verdens fattigste mennesker på blandt andet uddannelses- og sundhedsområdet. I vores organisationsdiagram 2018 kan du se, hvilke grupper du kan blive frivillig i.

Det kunne eksempelvis være projektudvalget, der har ansvaret for alle projekter samt monitorering og evaluering af de lokale indsatser, kommunikationsudvalget, der udvikler, producerer og evaluerer på de eksterne kommunikations- og kampagneaktiviteter, eller fadderskabsadministratorerne, der varetager fadderskaberne og dermed agerer bindeled mellem fadderne i Danmark og fadderskabspartnerne i Indien.

Vil du være med til at arbejde for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får en god barndom og skolegang?

Værdier

Ansvarlighed
Vi står til ansvar over for vores bidragsydere, frivillige, partnere og frem for alt Indiens børn. De midler, vi modtager, skal anvendes ansvarligt med størst mulig effekt for dem, de er tiltænkt.
Gennemsigtighed
Aktion Børnehjælp arbejder ud fra princippet om gennemsigtighed. Det indebærer åbenhed om økonomi, støtte og organisationens arbejdsform over for både samarbejdspartnere, målgruppe, bidragsydere og offentligheden.
Frivillighed
Frivillighed er en vigtig grundpille i Aktion Børnehjælp. Ved at inddrage frivillige i det daglige arbejde bliver der skabt en unik dynamik samt engagement og mangfoldighed.
Vedholdenhed 
Vi tror på langsigtede resultater, som vi arbejder for at sikre gennem en vedvarende og stabil indsats sammen med lokale partnere.
Løsningsorienteret  
Aktion Børnehjælp går altid efter at skabe de bedst mulige resultater, når vi møder udfordringer i vores arbejde.
Bæredygtighed  
Vi tror på hjælp til selvhjælp. Derfor klæder vi lokalbefolkningen på til selv at kæmpe for deres rettigheder og det liv, de ønsker for dem selv og deres børn.