Vores projekter
Aktion Børnehjælp arbejder for at sikre en tryg barndom til fattige og marginaliserede børn i Sydøstindien. Gennem projekter med fokus på uddannelse, rettigheder, sanitet og sundhed støtter Aktion Børnehjælp udsatte børn og befolkningsgrupper i Indien. Ved at involvere lokalsamfundet skaber vi lokal forankring og ejerskab fra start til slut. Det gør, at projekterne bliver bæredygtige og langtidsholdbare. Alle projekterne drives i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.
Ernæringshaveindsatsen 
Projekt boks billede (1)
Udsatte børnefamilier får ressourcer og viden til at anlægge og dyrke egne bæredygtige ernæringshaver, der sikrer familierne stabil adgang til sund og varieret kost på lang sigt.  
Climate Adaptation for Resilience and Empowerment
Landsby, kvinde, køkkenhave (4)
I delstaten Odisha arbejder projektet med klimatilpasning af ernæringshaver for at gøre lokalbefolkningen mere modstandsdygtige overfor klimaforandringerne i området.
Lige ret til læring og sundhed
Roma
I delstaten Tamil Nadu er fokus rettet mod de dårligst stillede samfundsgrupper, der skal have adgang til offentlige tilbud som eksempelvis børnehave og skolegang.
Unge kvinder – Fælles handling
Unge kvinder
Nyhed! Fra 1. marts 2022 starter Aktion Børnehjælp et nyt projekt op i Odisha, hvor vi har særligt fokus på unge kvinders rettigheder og sundhed.
Bedre sanitet giver bedre sundhed
Bedre sanitet giver bedre sundhed
I delstaten Orissa skal uddannelse begrænse besørgelse i det fri, da det har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.
Sammenhold om børns rettigheder
ARM

I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.

Afsluttede projekter
Sammen med vores partnere har vi gennemført en lang række udviklingsprojekter med fokus på at forbedre indiske børns fremtid. Aktion Børnehjælp arbejder med en målsætning om, at lokalsamfundet skal få de nødvendige redskaber til selv at arbejde videre med projekterne, når projektperioden udløber. Det er bæredygtigt og langsigtet udviklingsarbejde. Herunder kan du læse om nogle af vores afsluttede projekter.
Børns rettigheder
Børnehaveklasser og lektiecaféer
Aktion Børnehjælp støttede tre centre, der fungerede som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og oprindelige folk. Nu har lokale kræfter overtaget projektet.
16-S-e1507037149782
Sundhed og læring
I syv udvalgte landsbyer i delstaten Andhra Pradesh forbedrede Aktion Børnehjælp sundheden blandt mødre og børn.
13-e1507036751221
Sanitet og sundhed
I samarbejde med 10 skoler bliver indiske børn oplyst om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet.
25-e1507099527863
Børnerettighedsgrupper
Gennem etableringen af 20 børnerettighedsgrupper arbejdede Aktion Børnehjælp for at skabe bevidsthed om børns ret til uddannelse og sundhed.
Familier bekæmper fejlernæring
Familier bekæmper fejlernæring

Vi arbejder på at forbedre fødevaresikkerhed og sikre den ernæringsmæssige sundhed hos børnefamilier i delstaten Orissa.

Covid-19-respons
Covid-19 Indien

Coronapandemien har gjort fremtiden usikker for de fattigste. I Tamil Nadu oplyser og træner vi lokalbefolkningen for at begrænse smitten og sikre skolegang.

Fadderskaber
Aktion Børnehjælp har også fire forskellige fadderskabsprogrammer, hvor  udsatte børn og unge i Indien bliver støttet med en tryg barndom og en god skolegang. Indsatserne omfatter både støtte til lokale ildsjæle, til familierne og til lokalsamfundene, så der skabes de bedste vilkår for børn og unge.

Det går midlerne til

Det er vores fornemmeste opgave at sikre en fornuftig og effektiv brug af betroede midler, og vi gør en dyd ud af at holde de administrative udgifter på et minimum. Takket være alle vores frivillige kan vi levere kvalitet i samarbejde med vores partnere i Indien. Kig på vores Facebook, og tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan følge med i, hvordan det går med projekter, partnere, fadderbørn og andet. Her kan du se, hvordan vi bruger midlerne.
Uddannelse
Rettighedsprojekter
Sanitet og vand
Kommunikation i Danmark
Indtægtsskabende aktiviteter
Administration
Andre projekter