Bedre sanitet giver bedre sundhed

Projektperiode: januar 2021 – maj 2024
I samarbejde med vores lokale partner ARM

I Indien besørger ca. 40 % af befolkningen i det fri. Bedre sanitet giver bedre sundhed har til formål at forbedre sundheden i Balasore-distriktet i delstaten Orissa ved at standse besørgelse i det fri, der har vidtrækkende sundhedsskadelige konsekvenser for hele samfundet.
Hjælp til selvhjælp
Projektets målgruppe, 30 landsbyer og deres ca. 24.000 indbyggere, bliver gennem forskellige indsatser løbende informeret om de sundhedsmæssige virkninger ved besørgelse i det fri og vigtigheden af basal hygiejne.

Landsbyboerne bliver dermed i stand til selv at træffe beslutninger, der kan bidrage til, at landsbyerne bliver fri fra besørgelse i det fri. Projektet forventes også at have afledte effekter på landsbyboernes økonomi, da den forbedrede sundhedstilstand vil betyde færre udgifter til medicin og lægebesøg samt færre sygedage.

Samarbejdspartner i Indien
ARM
Alternative for Rural Movement

ARM er en lokal organisation, der siden 1989 har arbejdet for at skabe bedre vilkår for fattige landsbyboere i det nordlige Orissa. ARM lægger særligt vægt på at sikre rettighederne for kvinder og kasteløse, som er nogle af samfundets mest udsatte.

Adfærdsændringer i fokus
Projektet bygger videre på et vellykket pilotprojekt, som resulterede i, at 80 % af landsbyboerne stoppede med at besørge i det fri, og to ud af fem landsbyer blev erklæret 100 % fri fra besørgelse i det fri.

Dette projekt er baseret på samme metode (community-led total sanitation), der fokuserer på adfærdsændringer blandt landsbyernes indbyggere ved at skabe forståelse for sammenhængen mellem god hygiejne og sundhed. Landsbybeboerne motiveres til i fællesskab at ændre deres sanitære vaner og finde løsninger på at udrydde besørgelse i det fri. Den lokale indsats i Indien bliver varetaget af Aktions Børnehjælps partner Alternative for Rural Movement (ARM), som vi under hele forløbet understøtter og klæder på til de forskellige opgaver.

Så langt er vi kommet – status på projektet

Børn og kvinder er særligt udsatte
Dårlige sanitære forhold går især ud over børn og kvinder. Spredning af bakterier giver diarré, der medfører, at børnene ikke optager den nødvendige næring. Det har store konsekvenser for børnenes fysiske- og psykiske udvikling, da det fører til “stunting”, som rammer 48 % af alle børn i Indien. Piger og kvinder rammes yderligere, da de ofte må vente med at besørge til efter mørkets frembrud, hvor der er forhøjet risiko for seksuelle overgreb og slangebid.
Bæredygtighed
Initiativer mod besørgelse i det fri har ofte fokuseret på at bygge flere toiletter. Dog garanterer dette ikke, at folk stopper med at besørge i det fri, da forståelse for sanitetsforhold ikke er komplet. Derfor er det et vigtigt bæredygtigt aspekt at dele viden blandt målgruppen, om hvordan bakterier fra besørgelse i det fri påvirker alle i landsbyen. Denne viden kan dernæst garantere bedre vilkår for ernæring og sundhed for de næste generationer.
bæredygtig adfærdsændring
Projektets 3 målsætninger:
Målsætning 1:
Projektet arbejder for at forbedre sanitetsfaciliteterne i 30 landsbyer herunder adgang til toiletter og faciliteter til håndvask. Dette gøres blandt andet ved kortlægning af områderne i landsbyerne, hvor der besørges frit, for at øge bevidstheden hos befolkningen. Derudover har beboerne selv mulighed for at etablere Tippy Taps, som er en billig og vandbesparende måde at få adgang til håndvask. Se mere i videoen herover/under. 
Målsætning 2:
Projektet har især fokus på at få skoleelever og studerende til at engagere sig i at stoppe besørgelse i det fri og være med til at forbedre sanitetsfaciliteterne. Dette gøres ved at vores samarbejdspartner ARM tager ud på skoler, hvor de afholder workshops for at videreformidle konsekvenserne ved besørgelse i det fri. Ved projektets afslutning er de studerende rustet til at forbedre og advokere for bedre sanitetsfaciliteter. 
Målsætning 3:
Projektet arbejder på at skabe og styrke eksisterende grupper, som kan fortsætte udviklingen på egen hånd efter projektets afslutning. ARM gør lokalsamfundet i stand til at være forandringsaktører så de kan argumentere for vigtigheden af ordentlige sanitære forhold overfor de ansvarshavende
Bedre sanitet giver bedre sundhed 
Nej tak til besørgelse i det fri! Aktion Børnehjælps initiativ “Bedre Sanitet giver bedre sundhed” fokuserer på at forbedre livet i landsbyområder gennem sanitære forbedringer og sundhedsundervisning. I denne film fortæller lokale hvordan projektet inspirerer og giver dem værktøj til at kunne være forandringsagenter i deres samfund. 

Aktion Børnehjælp og FN's Verdensmål

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil skabe et bedre liv for børn i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi især arbejder med tre af målene.
Verdensmål 3
Vi ønsker at sikre et sundt liv og fremme trivsel for udsatte børn og deres familier i Indien. Det gør vi via vidensdeling om konsekvenser af besørgelse i det fri og ved inddragelse af hele lokalsamfundet i en udvikling af forståelsen for, hvad sundhed gør for trivsel. Dette håber vi har et bæredygtigt element, hvor projektdeltagerne kan vedligeholde driften uden hjælp fra os.
6
Vi ønsker at sikre et sundt liv og fremme trivsel for udsatte børn og deres familier i Indien. Det gør vi via vidensdeling om konsekvenser af besørgelse i det fri og ved inddragelse af hele lokalsamfundet i en udvikling af forståelsen for, hvad sundhed gør for trivsel. Dette håber vi har et bæredygtigt element, hvor projektdeltagerne kan vedligeholde driften uden hjælp fra os.
OIP
Vi ønsker at sikre et sundt liv og fremme trivsel for udsatte børn og deres familier i Indien. Det gør vi via vidensdeling om konsekvenser af besørgelse i det fri og ved inddragelse af hele lokalsamfundet i en udvikling af forståelsen for, hvad sundhed gør for trivsel. Dette håber vi har et bæredygtigt element, hvor projektdeltagerne kan vedligeholde driften uden hjælp fra os.