Covid-19-respons

Projektperiode: April 2021 – Marts 2022
I samarbejde med vores lokale partner CECOWOR

Samarbejdspartner i Indien
CECOWOR
Centre for Coordination of Voluntary Works and Research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Mål for projekt
Sideløbende med den akutte indsamling har vi startet projektet “Covid-19-respons” i den sydindiske stat Tamil Nadu, som har været blandt de stater med det højeste antal smittede. Projektet løber over et år og foregår i 25 landsbyer i Gingee Taluk, hvor formålet er at minimere spredningen af covid-19 gennem information om hygiejne. Samtidig fokuserer vi på at sikre børns rettigheder og involvere lokale samfundsgrupper, der skal sørge for, at de offentlige ordninger og tilbud når ud til alle. Projektet har to store mål. Det første mål fokuserer på at mobilisere landsbyboerne til at ændre deres adfærd og dermed minimere spredningen af covid-19. Det andet mål er at sikres børns rettigheder med særligt fokus på uddannelse.

Aktion Børnehjælp arbejder i alle vores projekter med FN’s Verdensmål. I dette projekt er der særligt fokus på to specifikke mål:

> mål 1.5: Opbygge fattige og andre i sårbare situationers modstandsdygtighed og mindske deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme begivenheder og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer.

> mål 3.3: Stoppe epidemier af overførbare sygdomme.

> mål 10.2: Styrke og fremme social, økonomisk og politisk inklusion af alle uanset alder, køn, handicap, race, etnicitet, oprindelse, religion eller økonomisk eller anden status.

Covid-19 help
Covid-19 har skabt en regulær krise i Indien! Under nedlukningerne er de, der i forvejen var fattige, blevet endnu fattigere, da de ikke længere kunne forsørge deres familier. Vi samler derfor akut ind til mad og hygiejne-artikler, der vil blive uddelt til de mest trængende familier i Indien. For 90 kroner kan du give et corona-kit til tre familier.
Mens skolerne er blevet lukket på ubestemt tid, er risikoen for børnearbejde og børneægteskaber stigende. Ved at give familierne mad på bordet er vi med til at sikre både familier og børn, så de kan hjælpe til med at nedbringe smitten  og ikke er tvunget ud i farlige og alternative måder at sikre deres overlevelse på.
Minimere spredning af covid-19
Da mange havde fokus på at redde deres familier fra sult i stedet for at undgå corona-virus, resulterede det i et meget stort antal smittede i de landsbyer, projektet omfatter. Det er derfor afgørende at ruste landsbyboerne til at ændre adfærd for at undgå at sprede virussen, når de arbejder. En overvældende mængde af information præget af rygter og myter gør desuden landsbyboerne forvirrede over, hvordan man skal håndtere smitsomme sygdomme. Der er behov for korrekte og enkle oplysninger om, hvordan man minimerer spredningen af virussen i de daglige aktiviteter for at få landsbyboerne til at ændre adfærd uden at føle, at de går på kompromis med deres familiers helbred.
Sikre børns rettigheder
De fattigste er hårdest ramt af corona-krisen. Når familierne bliver fattigere, er der større risiko for, at børnene bliver sendt på arbejde eller giftet væk i en for tidlig alder. Ud over den øgede fattigdom lukkes skolerne på ubestemt tid. Børnene fra projektlandsbyerne er allerede gået glip af mere end 10 måneders skolegang, hvilket øger læringskløften mellem rig og fattig. Vores projekt fokuserer derfor også på at holde forældre og børn motiverede, for at børnene skal fortsætte med at gå i skole, og på at fremme børnenes rettigheder under corona-krisen.
Optimized-Case-1-sujatha-cooking_1
“Vi har ikke råd til at blive hjemme og vaske hænder”
Saahi er en af dem, hvis tre børn sulter under corona-krisen. Hun plejede at brødføde sin familie ved at sælge halskæder på gaden. Hendes mand lider af nyresvigt og kan ikke arbejde. Det kan hun heller ikke selv nu. Saahi støtter i princippet en lockdown, da hun mener, at det er nødvendigt for at stoppe corona-virussens spredning.

“Men alle ser os som potentielle bærere af virussen, så de siger, at vi skal blive hjemme, og de er ligeglade med, om vi dør af sult – de vil bare have, at vi ikke skal sprede sygdommen,” siger hun. “Der er en masse råd om at blive hjemme og vaske hænder, men hvordan skulle vi have råd til det?”

“Det generelle råd er at blive i huset og vaske hænder. Men hvordan har man råd til bare at sidde derhjemme og vente på, at pandemien er forbi? Hvad skal vi sige til vores børn, hvis de beder om mad?” spørger hun, mens tårer løber ned ad hendes kinder.