Familier bekæmper fejlernæring

Projektperiode: December 2017 – Februar 2022
I samarbejde med vores lokale partner ARM

Millioner af mennesker i Indien lider af fejlernæring. Uden den rigtige næring kan børn ikke udvikle sig fysisk og mentalt. Det kan få store konsekvenser for dem resten af livet. I Familier bekæmper fejlernæring arbejder vi for at sikre den ernæringsmæssige sundhed i 10 landsbyer i Balasore-distriktet i delstaten Orissa. Men vi leverer hverken sække med mad eller dyre landbrugsmaskiner. Vi støtter børnefamilierne, så de får mulighed for at arbejde og producere sig selv ud af fattigdom samt få nærende mad på bordet – både i dag og langt ud i fremtiden.

Projektets tre målsætninger

Projektet Familier bekæmper fejlernæring har tre overordnede målsætninger:

  1. At sikre børn, unge og voksne i landsbyerne viden om og adgang til næringsrig mad.
  2. At forbedre familiernes økonomiske sikkerhed og dermed gøre dem mindre sårbare.
  3. At sikre landsbybeboernes rettigheder.

Det er vigtigt at forbedre kvindernes ernæringstilstand, for hvis de ikke får deres daglige energibehov dækket, har de svært ved at brødføde deres nyfødte spædbørn, som så også vil blive fejlernærede. Derfor er kvinder og børn i fokus for projektet – også i undervisningen af mænd, så de kan støtte op om kvinder og børns sundhed.

Familier bekæmper fejlernæring
Målsætning 1: Sundhed for hele familien

Første målsætning er at sikre børn, unge og voksne i landsbyerne viden om og adgang til næringsrig mad. Det er vigtigt, fordi fejlernæring er et udbredt problem i de 10 landsbyer, og det har konsekvenser for hele familien. En af indikatorerne på, at en person er fejlernæret, er mængden af hæmoglobin i deres blod. I starten af projektet målte vi hæmoglobin-niveauet hos 2.541 kvinder og piger mellem 9 og 35 år i landsbyerne. Hele 98,2 % af de målte kvinder og børn havde et for lavt hæmoglobin-niveau. En del af kvinderne led endda af anæmi, som skyldes en for lav koncentration af hæmoglobin, i en sådan grad, at de i Danmark ville være blevet indlagt.

Læs mere om hæmoglobin her.

Udover at oplyse om fejlernæring hjælper vi også landsbyboerne med at etablere ernæringshaver derhjemme. Efter to år med projektet kan vi se, at haverne virkelig gør en forskel.  

ARM

Alternative for Rural Movement

ARM har ekspertise inden for fødevaresikkerhed via biologiske og innovative dyrkningsmetoder og arbejder også med uddannelse og sundhed. ARM driver et sundhedscenter i lokalområdet og oplyser via “community-led total sanitation”-metoden om bakterier og sygdomsspredning.

Målsætning 3: Landsbyboerne i aktion
Den tredje målsætning handler om at sikre landsbyboernes rettigheder. For eksempel har alle børn i Indien ret til et sundt måltid i løbet af skoledagen, og alle kvinder har ret til gratis jerntabletter. Det er rettigheder, som kan gøre en forskel for børn og kvinder, der lider af fejlernæring. Desværre er det ikke alle, der ved, at de har disse rettigheder, og det er ikke altid, myndighederne sørger for, at rettighederne bliver opretholdt i praksis. Derfor fokuserer vi på at oplyse landsbyboerne om deres rettigheder og at hjælpe dem med at gå til de lokale myndigheder for at kræve, at rettighederne opretholdes, og at alle får adgang til de eksisterende sundhedsydelser. På den måde arbejder vi for at mobilisere civilsamfundet, så landsbyboerne også kan opnå resultater, der kan forbedre deres sundhed og ernæringstilstand, når vi er færdige med projektet.
Målsætning 2: Kvinder med økonomisk tække
Den anden målsætning for projektet handler om at hjælpe familierne med at forbedre deres økonomiske sikkerhed. Så bliver de mindre sårbare, hvis der sker noget uventet, som går ud over deres indkomst, og de derfor risikerer ikke at have råd til at brødføde familien. I alle landsbyerne findes grupper, hvor kvinder i fællesskab sparer penge op og låner til hinanden. På den måde får kvinderne og deres familier et sikkerhedsnet i dårlige tider, og de slipper for at måtte låne hos banker eller andre med alt for høje renter.

Aktion Børnehjælp og FN's Verdensmål

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil skabe et bedre liv for børn i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi især arbejder med tre af målene.
Verdensmål 1
Adgang til uddannelse, sundhed og lige rettigheder er fundamentalt for at afskaffe fattigdom. Derfor arbejder Aktion Børnehjælp med langsigtede initiativer, som lokalbefolkningen selv kan tage ejerskab for og videreføre til gavn for hele samfundet – nu og i fremtiden. 
Verdensmaal-ikon-02
Vi ønsker at forbedre fødevaresikkerheden og sikre den rette ernæring til at skabe trivsel og sundhed. Det gør vi ved at støtte børnefamilier med viden om ernæring, landbrug og rettigheder, som hjælper dem til at blive selvforsynende og få nærende mad på bordet.
Verdensmaal-ikon-15
Gennem videndeling om sanitære forhold og konkrete redskaber til at sikre bedre hygiejne begrænses besørgelse i det fri, som har en direkte effekt på folkesundheden. Ved f.eks. at opføre toiletter minimeres risikoen for sårbare situationer og forurening.

Ernæringshave er en succes

Efter at have været i gang med projektet i flere år, kan vi se, at haverne virkelig gør en forskel. I 2019 besøgte vores frivillige to gange landsbyerne, som deltager i projektet. Ved første besøg havde mange af familierne netop etableret ernæringshaver, som allerede gav et afkast og derfor sikrede familierne næringsrig mad. Ved andet besøg et halvt år senere havde endnu flere familier anlagt en ernæringshave, og effekterne var tydelige at se.
Projekter i Indien
Naturkatastrofer stopper ikke ernæringshaverne
Projektet udføres i et område, der ofte rammes af cykloner, som er blevet mere hyppige i takt med klimaforandringerne. I projektperioden er landsbyerne indtil videre blevet ramt af tre cykloner, som hver gang har ødelagt mange af familiernes nye ernæringshaver. Heldigvis har vi set, hvordan alle familierne hurtigt har fået genetableret deres ernæringshaver, hver gang de er blevet ødelagt af storm og oversvømmelser fra cyklonerne. Det viser også, at ernæringshaverne og adgangen til næringsrig mad er blevet en prioritet for familierne. Det blev også tydeligt med covid-19-pandemien, hvor mange familier mistede deres indkomst og derfor har været afhængige af ernæringshaverne for at holde familien mæt.  
Landsbyboerne fortalte under besøget, at de har hjulpet deres naboer med at etablere ernæringshaver, og at de nu sparer penge, da de ikke længere skal købe al deres mad på markedet. Nogle af dem kunne endda allerede se den positive effekt af den næringsrige kost på deres eget og deres børns helbred og energiniveau. 
Rekha, som ved vores første besøg stolt viste sin nyetablerede ernæringshave frem, havde allerede ved andet besøg fordoblet størrelsen på sin ernæringshave. I videoen herunder kan du se Rekha vise sin ernæringshave frem, inden hun skal så frø til den nye sæson.
Hør en landsbykvinde fortælle om, hvor vigtigt næringsrig kost både er for mor og barn. 
Hør en landsbykvinde fortælle om hvordan projektet har været med til at skabe positive ændringer hos hende selv og hendes børn.
Hør en sundhedsmedarbejder i Orissa, fortælle om den store forskel, som projektet bidrager med.