Testamente
Når du skal forholde dig til din arv og vælger at skrive testamente, er det naturligt at have dine nærmeste i tankerne og begunstige dem. Mange har også et ønske om at sætte et positivt aftryk på verden, der afspejler egne værdier og håb for fremtiden. Du kan sagtens gøre begge dele. Du skal blot huske at få oprettet et testamente, da det er den eneste måde, hvorpå du kan styre din arv. Uden et testamente dikterer arveloven nemlig, hvor din formue ender.

Send et barn i skole

Dit bidrag til Aktion Børnehjælp har direkte indflydelse på vores arbejde med børn og unge i Indien. Når du lader Aktion Børnehjælp arve, er du med til at sikre børns fremtid, når du selv er gået bort. En testamentering kan for eksempel give et indisk barn skolegang, som er den mest effektive vej ud af fattigdom. Det skaber et håb for en bedre fremtid. Du har altid mulighed for at ændre i dit testamente, hvis du ønsker det. Uanset hvordan du vælger at udforme testamentet, har du fuld råderet over alle dine værdierindtil den dag du ikke er her mere. Først da træder testamentet i kraft. 
Donér penge, og spar boafgift til dine arvinger
Aktion Børnehjælp er en velgørende organisation, hvilket fritager os for at betale boafgift til staten. Det betyder, at arvebeløbet går ubeskåret til vores arbejde med at sikre indiske børn adgang til uddannelse og sundhed, så de kan skabe sig en bedre fremtid. 

Hvis du ønsker at testamentere til andre end en ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du ved at betænke Aktion Børnehjælp med en del af arven spare boafgiften og gøre dine pårørendes arv større. Det kaldes 30 procent-reglen. Det betyder, at dine arvinger sparer boafgiften og dermed får mere arv, samtidigt med at Aktion Børnehjælp modtager en donation fra dig.

Gruppefadderskab
Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at testamentere.

Kontakt os på telefon: +45 35 85 03 15 eller e-mail: kontakt@aktionb.dk

Aktion Børnehjælp har også et samarbejde med virksomhederne Dokument 24 og Mine Arvinger, der opretter testamenter gratis, når Aktion Børnehjælp er skrevet ind i testamentet. Her kan du også få gratis rådgivning om det praktiske i forbindelse med at lave et testamente, så du blot skal koncentrere dig om den sag, du finder vigtigst.

Læs mere om samarbejdspartnerne:

Alle testamentariske gaver er yderst værdsatte, og vi er som velgørende organisation meget glade for, at du støtter os.
Fadderskab
Støt børns rettigheder
Aktion Børnehjælp støtter aktivt fattige og udsatte børn og unge i Indien, så de får en tryg barndom og en god skolegang. Indsatserne omfatter både støtte til lokale ildsjæle, til familierne og til lokalsamfundene, så der skabes de bedste vilkår for børn og unge.
Nye-projekter-uddannelsesprojektet-1024x678