C.P.C. – Care for Poor Children
Fadderskabsprogrammet Care for Poor Children (C.P.C.) i Vellore i Tamil Nadu retter sig især mod fattige dalitbørn. Fadderskabsprogrammet har siden 2006 betydet alverden for disse børn, der her får en god uddannelse og et trygt sted at bo.
Fadderskabsprogrammet hos C.P.C. har under corona-pandmien gjort et særligt stort stykke arbejde med at uddele nødhjælp og oplyse om god hygiejne. På den anden side af pandemien vil de genoptage de særlige traditioner for højtiderne. I ferier og på helligdage kommer børnene nemlig til C.P.C.’s center, hvor der følges op på deres udvikling, leges med dem og afholdes sportsarrangementer. Til jul samles børnene og deres forældre eller andre nære slægtninge på centeret til julefest.

Behov for omsorg

I Vellore-distriktet (omkring 100 km fra Chennai) er de fleste indbyggere dalitter. De arbejder som daglejere på de højere kasters landbrug. Dalitterne anses af de højere kaster som kasteløse, og kun få af dem har nogen uddannelse. Skulle de have interesse for det, er det uden for økonomisk rækkevidde at gå i skole for de fleste. 

Dalitter får ikke hjælp fra regeringen. Derfor har C.P.C. påtaget sig opgaven med at hjælpe dalitterne – især deres børn med skolegang. De opsøger de fattige i små landsbyer og aftaler at give dalit-børnene skolegang på integrerede børnehjem og kostskoler. På de private kostskoler betales ud over undervisningen også for kost og logi. Fadderskaberne støtter også familierne med ernærings-, hygiejne- og lægetjek. Ud over skolegangen støtter de børnenes sociale og praktiske færdigheder, så de udvikles til gode samfundsborgere.

Lederen Fr. S. Malaiyappan besøger ofte børnene på skolerne og motiverer dem til at studere.

Vi er stolte af vores børns indsats, for de udviser gode resultater i skolen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe både de enkelte børn og deres familier. Kun gennem uddannelse kan vi gennemføre nødvendige ændringer i samfundet.

Fr. S. Malaiyappan, leder af C.P.C. 
Bliv fadder
Fadderskabsprogrammet har siden 2006 betydet alverden for børnene, der får en god uddannelse og et trygt sted at bo.