Socio-Economic Educational Development Society

SEEDS arbejder i over 250 landsbyer i tre distrikter i Andhra Pradesh. SEEDS og Aktion Børnehjælp har sammen oprettet et undervisningssystem (børnehaver) og et sundhedsprogram, hvor spædbørn, småbørn samt før og efter-fødselsmødre tilknyttes et ernæringsforløb. Vi samarbejder ligeledes om advocacy og om at organisere lokale drivkræfter til at lægge fælles pres på lokalregeringen for at sikre de oprindelige folks rettigheder, særligt inden for sundhed og uddannelse.

Familie-engagement

Grundlæggeren af SEEDS, Pagano Didla, overtog arbejdet med de oprindelige folk fra sine forældre. Hans mor og far boede i en landsby med de oprindelige folk, og de sørgede for at etablere et undervisningssystem, så børnene kunne komme i skole og modtage undervisning i sundhed.

Vores samarbejde

Aktion Børnehjælp har samarbejdet med SEEDS siden 2014.

Støt Aktion Børnehjælp og SEEDS
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.