SRD – Society for Rural Development

SRD har i flere årtier arbejdet med alternativer til nogle af de lokale problemer: Indiens kastesystem, kønsproblematikker og generelle fattigdom.
SRD står i dag over for en lang række negative klimakonsekvenser såsom ekstreme temperaturer og tørke, og de arbejder derfor også med mindre fødevaresikkerhedsprojekter.

Vær med til at give børn en uddannelse

Vi samarbejder med SRD om grundskoleuddannelse, børnehjem, energi- og vandforsyning samt fødevaresikkerhed.

Støt SRD og børnehjemmet
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.