Børnehaveklasser og lektiecaféer

I samarbejde med vores lokale partner arbejder vi for at hjælpe børn af romaer og stammefolk med at komme i skole og nedbryde diskriminationen af dem.

Blandt romaer og stammefolk i Indien er analfabet-raten tæt på 100 %. Der er ikke tradition for at sende børnene i skole, og de børn, der starter i skole, dropper ofte ud pga. fattigdom og diskrimination.

Aktion Børnehjælp har støttet tre centre, der fungerede som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og stammefamilier, som udgør bunden af det indiske samfund. Med det formål at sikre, at også børn af romaer og stammefolk havde mulighed for at komme i skole – og gennemføre grundskolen.

Projektet løb fra 2007 til 2019.

16-S-e1507037149782
Samarbejdspartner i Indien
CECOWOR
Centre for Coordination of Voluntary Works and Research

CECOWOR blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

Børnehaveklasser
Hver formiddag omdannes centrene til børnehaveklasser med plads til 75 børn i alderen tre til fem år. På centrene kan børnene lege og udvikle sig gennem musik, bevægelse, sang, historiefortælling og leg. De ældste børn undervises gennem leg med tal og bogstaver, så de er klar til at starte i skolen på lige fod med andre børn.
Lektiecaféer
Om eftermiddagen og aftenen omdannes centrene til lektiecaféer for børn fra 6 til 14 år, som går i 1.-9. klasse. Her får børnene ekstraundervisning, hjælp til lektielæsningen og generel støtte af motiverende lærere. Centrene arrangerer også underholdning samt sjove aktiviteter og konkurrencer for børnene.
Diskrimination og traditioner

Projektet arbejder også med at oplyse forældrene om vigtigheden af at sende deres børn i skole, så de kan få en uddannelse. Derudover undervises forældrene i opdragelse, ikke-voldelig adfærd, børns udvikling og forælder-barn relationer baseret på tillid og gensidig respekt. Projektet tilbyder også rådgivning i at søge regeringens sociale programmer og støtteordninger.

Ud over romaernes og stammefolkenes manglende tradition for uddannelse, er diskrimination en stor barriere for de børn, der gerne vil i skole. Børnene oplever blandt andet, at skolebusserne ikke vil tage dem med, til trods for at alle skolebørn i Indien kører gratis med bus, og at lærerne nægter at undervise dem på grund af deres baggrund. Projektet hjælper derfor også romaerne og stammefolkene med at sikre deres rettigheder, så børnene kan komme i skole.

Det overordnede mål med projektet er at mobilisere lokalsamfundet til at bakke op om børnenes skolegang og uddannelse. Når vi kan mærke, at det er lykkedes, flytter projektet videre til nye landsbyer, hvor antallet af børn, der ikke går i skole, er meget højt. Det betyder, at projektet flytter hvert 3. til 4. år.

Støt børnehaven og CECOWOR
Aktion Børnehjælp arbejder aktivt for, at fattige og udsatte børn og unge i Indien får mulighed for en god barndom og skolegang.