Ernæringshaveindsatsen

Løbende indsats med opstart i april 2023  

Ernæringshaveindsatsen har til formål at give udsatte børnefamilier adgang til friske og næringsrige grøntsager, hvilket kan forbedre familiernes helbred og økonomi. Hjælp til selvhjælp er et centralt element for projektet, og derfor får familierne de nødvendige ressourcer til selv at starte og vedligeholde deres egne ernæringshaver gennem viden og træning.

Bliv erhvervspartner på Ernæringshaveindsatsen

Vil I som virksomhed være med til at udbrede ernæringshaveindsatsen til flere landsbyer i delstaten Odisha, Indien og derved sikre flere børnefamilier sund og nærende mad? 
Læs mere her, om hvordan I kan det

Giv en
ernæringshave

Vil du være med til at sikre udsatte børnefamilier adgang til
egen ernæringshave og dermed sund og nærende mad året rundt?
Læs mere her, om hvordan du kan give en ernæringshave til
en familie i Indien.  
 

Indsatsens tre målsætninger

Ernæringshaveindsatsen har tre overordnet målsætninger:

  1. At skabe bevidsthed om sammenhængen mellem kost og helbred i landsbyerne.
  2. At familierne har den rette viden og erfaring til at vedligeholde deres ernæringshave på lang sigt med brug af metoder der passer på naturen.
  3. At familierne har de nødvendige ressourcer til at anlægge deres ernæringshave.

Ernæringshaveindsatsen igangsættes løbende i nye landsbyer, når indsatsen opnår tilstrækkelig støtte og har en varighed på 1-2år i hver landsby.

Målsætning 1: Oplysningskampagner
Den første målsætning

Den første målsætningen er at skabe bevidsthed omkring sammenhængen mellem kost og helbred samt om ernæringshaverne. Der laves derfor oplysningskampagner i lokalområde, i form af f.eks. vægmalerier og flyers, der uddeles i landsbyerne i området. Da mange mennesker i indsatsområdet ikke kan læse, vil materialet fokusere på visuel oplysning. Der sendes derfor også lyd-meddelelser ud gennem radiospots i landsbyerne, hvilket vores partner har ARM god erfaring med fra tidligere projekter.

Målsætning 2: Træning
Den anden målsætning

Hjælp til selvhjælp er centralt for ernæringshaveindsatsen, familierne lærer derfor selv at anlægge ernæringshaverne og vedligeholde dem i fremtiden. Familierne deltager i træningsdage med fokus på anlægning af ernæringshaver særligt tilpasset det lokale miljø og den aktuelle sæson, økologisk gødning, naturlig skadedyrsbekæmpelse, høstning og genanvendelse af frø, samt en opfølgning. Frø høstede fra de grønsagerne fra ernæringshaverne kan bruges til at dyrke ernæringshaver i fremtidige sæsoner, så familierne ikke er afhængige af at få eller købe frø i efterfølgende år. Familierne kan samtidig bytte frø med andre familier, for at øge diversiteten i deres ernæringshave.

Målsætning 3: Frø og manualer
Den tredje målsætning

Familierne får frø, der er tilpasset sæsonen og miljøet i lokalområdet, for at sikre at de får den bedste start på deres ernæringshave. Efter de forskellige træningsdage uddeles der også manualer omkring ernæringshaver, gødning, høstning og genanvendelse af frø og skadedyrsbekæmpelse, så familierne altid har noget materiale at støtte sig til, når de arbejder med deres egne ernæringshaver.

ARM

Alternative for Rural Movement

ARM har ekspertise inden for fødevaresikkerhed via biologiske og innovative dyrkningsmetoder og arbejder også med uddannelse og sundhed. ARM driver et sundhedscenter i lokalområdet og oplyser via “community-led total sanitation”-metoden om bakterier og sygdomsspredning.

Rådgivning
Vores lokale partner ARM, er ansvarlig for den praktiske implementering af trænings sessioner og distribuering af frøpakker, men det er familierne selv som skal stå for anlægning, dyrkning og vedligeholdelse af deres ernæringshaver. Familierne kan derfor i løbet af hele indsatsen søge rådgivning, hvis de støder på udfordringer i anlægningen eller dyrkningen af deres ernæringshave. Familierne kan enten ringe ind til en hotline betjent af en medarbejder fra ARM eller de kan komme ind på ARM’s hovedkontoret, hvor der som en del af indsatsen er etableret et stort område med træningsernæringshaver, der ligner dem deltagerne selv har anlagt. En medarbejder kan derved hjælpe familierne, ved at vise dem i praksis, hvordan deres udfordringer med ernæringshaven kan løses.  

Aktion Børnehjælp og FN's Verdensmål

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil være med til at skabe et bedre liv for børn og børnefamilier i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi arbejder med målene i indsatsen:  
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01
Gennem høsten fra ernæringshaverne bliver familierne sundere og har både færre udgifter til mad fra marked og sundhedspleje. Når økonomi og helbred forbedres, får familierne bedre råd til skole, medicin, etc. og børnene har et bedre grundlag for læring. Samtidig deler familier viden om klimatilpasning og dyrkning af ernæringshaver i lokalsamfundet. 
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02
Klimatilpasning af ernæringshaverne og frøbanker bidrager til, at familier kan høste grøntsager størstedelen af året trods klimaudfordringerne og hurtigere genetablere ernæringshaverne i tilfælde af tab. Familierne får derved en mere stabil adgang til varieret kost, der medfører færre sygedage og fejl- og underernæring blandt børnene falder. 
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-15
Klimatilpasnings metoderne og anlægningen af ernæringshaverne har fokus på at passe på naturen. Der bruges derfor ikke kemisk gødning og pesticider, men derimod hjemmelavet kompost og forskellige naturlige metoder til at holde skadedyr væk fra ernæringshaverne.   
Casestory
Ernæringshaver er meget mere end bare en vej til frugt og grønt. De forbedrer levevilkår for udsatte børn og deres familier markant. Kvinden Arditi, som gennem et tidligere projekt har fået egen ernæringshaveprojekt, fortæller om, den forskel deres ernæringshave har gjort:

”Med hjælp fra ARM og projektet har jeg anlagt min egen ernæringshave. Vores økonomi og levestandard er blevet forbedret, og jeg er nu i stand til at videreføre min ernærings-have på egen hånd. Jeg har oplevet, at mine led ikke længere gør ondt, og at mine børn har mere energi og er mindre syge. Projektet og ARM har gjort en kæmpe forskel for mig og min familie.”