Climate Adaptation for Resilience and Empowerment

Projektperiode: April 2023 – Juli 2024

I samarbejde med vores lokale samarbejdspartner ARM og er støttet af Civilsamfund i Udvikling

I vores tidligere projekt Familier Bekæmper Fejlernæring formindskede ernæringshaver i landsbyerne effektivt fejl- og underernæring blandt udsatte børnefamilierne. Fejlernæring kan have store konsekvenser for familierne både økonomisk og sundhedsmæssigt. Efter Familier Bekæmper Fejlernæring forsatte familierne med at dyrke deres ernæringshaver, men klimaforandringerne i området skaber i stigende grad udfordringer for anlægningen og vedligeholdelsen af haverne.  

I projektet Climate Adaptation for Resilience and Empowerment arbejder vi derfor for at kapacitetsopbygge familierne, der etablerede ernæringshaver i vores tidligere projekt, til aktivt at kunne tilpasse deres ernæringshaver til klimaet og derved bliver mere modstandsdygtige overfor klimaforandringerne i området.
 

Projektets to målsætninger

Projektet Climate Adaptation for Resilience and Empowerment har to overordnede målsætninger: 

  1. Styrke vores partner, ARM, til at kunne støtter lokalbefolkningen i at gøre deres ernæringshaver mere modstandsdygtig over for klimarelaterede udfordringer 
  1. At familierne aktivt klimatilpasser deres ernæringshaver og derved bliver mere modstandsdygtig over for klimarelaterede udfordringer i området. 

Målsætning 1: Lokalpartner med klimaekspertise
Den første målsætning

Vores partner, ARM, der står for selv implementeringen af projektet, har omfattende erfaring med etablering af ernærings haver, der udnytter de knappe ressourcer, som familierne har ved hånden, men klimatilpasning er et nyt område for dem.  En målsætning i projektet er derfor også at kapacitetsopbygge og styrke ARM som en organisation til at kunne støtte familierne med viden og erfaring indenfor klimatilpasning af ernæringshaver. Projektet inddrager derfor lokale eksperter på området i blandt andet risikovurdering, ernæringshave klimatilpasning og vandressourceforvaltning. 

ARM
Alternative for Rural Movement 

Hvem er ARM?

ARM har ekspertise inden for ernæringshaver og fødevaresikkerhed via biologiske og innovative dyrkningsmetoder og arbejder også med uddannelse og sundhed. ARM driver et sundhedscenter i lokalområdet og oplyser via “community-led total sanitation”-metoden om bakterier og sygdomsspredning. 

Målsætning 2: Klimatilpasning af ernæringshaver
Den anden målsætning

Den anden målsætning er at styrke familier til aktivt at kunne tilpasse deres ernæringshaver til klimaet gennem viden og erfaring med klimatilpasset dyrkningsmetoder og forvaltning af vandressourcer.  Familierne vil deltage i trænings session omkring, hvordan de tilpasser deres ernæringshaver gennem brug af mere modstandsdygtige afgrøder og afgrødediversitet sammen med alternative dyrkningsmetoder, f.eks. dyrkning af afgrøder i flytbare vækstposer. 

4. Planter
Lokale frøbanker
I projektet etableres lokalt drevet frøbanker i landsbyerne, der vil have en lang række frø til åres forskellige sæsoner. Frøbankerne vil sikre at familierne er i stand til at handle eller købe frø til en lav pris, hvilket sikrer deres adgang til de frø, der er bedst at dyrke i deres specifikke ernæringshave i alle årstiderne. Samtidig gør frøbankerne det nemmere for familierne hurtigt at øge variationen af deres afgrøder i ernæringshaver. Manual vil også være tilgængelig i frøbankerne og indeholde eksempler på frøkombinationer, der er mest bedst til at tilpasse ernæringshaverne til forskellige klimarelaterede risici såsom oversvømmelser. I tilfælde af cykloner er frøbanker en vigtig støtte til, at familierne hurtigt kan genetablere deres ernæringshaver, hvis de bliver ødelagt, så det ikke behøver at tage den enkelte familie flere sæsoner at have høstet et godt udvalg af frø. 
Klimatilpasningsmanual
I løbet af projektet udvikles en bedst praksis manual med forskellige specifikke og praktiske metoder til klimatilpasning af ernæringshaver. Manualen tager udgangspunkt i ARMs  indledende  samarbejde med eksperter, men familierne inddrages aktivt og er med til at tilpasse metoderne samt udvikle nye metoder til manualen. Efter træningssessionerne tester familierne de forskellige metoder og diskutere dem i grupper og feedbacken bliver løbende samlet, for at sikre anvendeligheden af de forskellige metoder i manualen. Familiernes afprøvning af de forskellige metoder og feedback vil derfor være central for udviklingen af den endelig manual. Manualen vil samtidig gøre brug af mange billeder, tegninger osv. til at illustrere metoderne og afgrødesorterne, så den er nem at bruge for alle.
5.pige planter

Aktion Børnehjælp og FN's Verdensmål

Lige siden FN’s 17 Verdensmål trådte i kraft i 2015, har vi i Aktion Børnehjælp tilstræbt at bruge dem som ramme for vores projekter, hvor vi vil være med til at skabe et bedre liv for børn og børnefamilier i Indien. Nedenfor er et kort overblik over, hvordan vi arbejder med målene i projektet:
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-01
Gennem høsten fra ernæringshaverne bliver familierne sundere og har både færre udgifter til mad fra marked og sundhedspleje. Når økonomi og helbred forbedres, får familierne bedre råd til skole, medicin, etc. og børnene har et bedre grundlag for læring. Samtidig deler familier viden om klimatilpasning og dyrkning af ernæringshaver i lokalsamfundet. 
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-02
Klimatilpasning af ernæringshaverne og frøbanker bidrager til, at familier kan høste grøntsager størstedelen af året trods klimaudfordringerne og hurtigere genetablere ernæringshaverne i tilfælde af tab. Familierne får derved en mere stabil adgang til varieret kost, der medfører færre sygedage og fejl- og underernæring blandt børnene falder. 
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-13
Projektet opbygger viden og kapacitet i lokalsamfundet til aktivt at kunne tilpasse deres ernæringshaver til klimaforandringerne samt uden store økonomiske omkostninger hurtigt at kunne genetablere ernæringshaverne i tilfælde af katastrofer. Familierne modstandskraft over for de negative konsekvenser af klimaforandringerne i området styrkes derved. 
SDG_Icons_Inverted_Transparent_WEB-15
Klimatilpasnings metoderne og anlægningen af ernæringshaverne har fokus på at passe på naturen. Der bruges derfor ikke kemisk gødning og pesticider, men derimod hjemmelavet kompost og forskellige naturlige metoder til at holde skadedyr væk fra ernæringshaverne.   
6. Case
Klimaet udfordrer ernæringshaverne
I projektet Familier bekæmper Fejlernæring var ernæringshavernes positive effekt på familierne sundhed tydelig.  Desværre ramte flere cykloner og oversvømmelser området i løbet af projektperioden, hvilket ødelagde mange familiers ernæringshaver og begrænsede både deres høst og mulighed for at bevare frø til kommende sæsoner.   

Læs mere om projektet Familier bekæmper fejlernæring her.

På trods af ødelæggelserne var familiernes motivation for at genopbygge deres ernæringshaver tydelig og mange var hurtigt genetableret inde for kort tid, der viser hvor vigtig ernæringshaverne var blevet for familierne. Klimatilpasning af ernæringshaverne er derfor vigtigt for at minimere både tabet af afgrøderne og frøene familierne gemmer til næste sæsoner, når klimaet er en udfordring.  

Denne kvinde havde sin ernæringshave i 2 måneder, men mistede derefter haven i den seneste oversvømmelse og hun var derfor nødsaget til at starte etableringen og dyrkning af ernæringshaven igen. Hun have desværre ikke haft mulighed for at høste frøene fra afgrøderne, men vil gøre det i fremtiden, så hun har et lager af frø. Hendes børn hjælper også til i ernæringshaven. Hun understreger, at det er vigtigt for børn at få nærende mad, og de bliver sundere hver dag. Men nu er de kede af det, fordi de er afhængige af markedet for grøntsager (indtil de kan høste fra vinterens have).

Giv en ernæringshave

Vil du være med til at sikre udsatte børnefamilier adgang til egen ernæringshave og dermed sund og nærende mad året rundt? Læs mere her, om hvordan du kan give en ernæringshave til en familie i Indien.