Nyheder

Romaer har ret til uddannelse

aktion_børnehjælp_støt_børn_indien_cecowor_09

Romaer udgør en af de mest udsatte befolkningsgrupper i Indien. Grundet diskrimination og fattigdom får de færreste romabørn en uddannelse. Dette har stor betydning for børnenes fremtidsudsigter.

Leg og læring

Vores indiske partner CECOWOR har i flere år kæmpet for at sætte handling bag romaernes rettigheder og sikre børn af romaer adgang til uddannelse. Med henblik herpå har vi i samarbejde med CECOWOR etableret både børnehaveklasser og fritidsklubber målrettet romabørn, hvor leg og læring kobles.

Målet er at give romabørn muligheden for at få en god uddannelse. Noget der ikke har været tradition for i romasamfundet, hvor mange af forældrene lever af at sælge smykker, de selv producerer. Det betyder også, at analfabetisme blandt forældrene er på næsten 100 %, hvilket gør det svært for børnene at få hjælp til lektielæsning hjemmefra. Børnene har derfor brug for at modtage hjælp andetsteds fra.

Børnehaveklasserne og fritidsklubberne forbereder de små til at starte i skole, og skolebørnene får hjælp med lektielæsning.

Sætter handling bag rettigheder

Blandt romaerne spiller diskrimination også en afgørende rolle for børnenes mulighed for skolegang. Flere oplever at blive nægtet adgang til områdets skoler, og skolebusserne nægter at tage børnene med. Som følge heraf ender mange af børnene med at droppe ud.

Sammen med CECOWOR arbejder vi hårdt på at sikre børnene adgang til områdets skoler og skolebusser ved at gå i dialog med skolerne og fremhæve romaernes rettigheder.

Uddannelse er en luksus

Da der ikke er tradition for at sende børn i skole blandt romaerne, er det dog først og fremmest nødvendigt at gå i dialog med forældrene og understrege vigtigheden af uddannelse for at motivere forældrene til at sende deres børn i skole.

Blandt romaerne bliver uddannelse nemlig betragtet som en luksus, da uddannelse ikke bidrager med et øjeblikkeligt tilskud til familiens indkomst. Derfor er der meget få forældre, der er motiverede til at sende deres børn i skole. I stedet arbejder størstedelen af børnene for at bidrage til familiens indkomst.

I samarbejde med CECOWOR går vi i dialog med familierne og oplyser dem om deres rettigheder samt vigtigheden af uddannelse. Vil du også at være med til at sætte handling bag romaernes rettigheder og give børn af romaer muligheden for at tage en uddannelse? Støt her.