Nyheder

Skolegang er en billet til friheden

Af Mathilde Nielsen

Corona smækkede dørene til Indiens skoler med et brag, da hele landet lukkede ned 24. marts 2020. Siden da har skolerne være lukket, og det er først nu, 7 måneder senere, at dørene så småt begynder at stå på klem.

Fra november måned har nogle skoler tilladt, at eleverne mødes med deres lærer for sparring, men det er endnu ikke klart, hvornår skolerne for alvor åbner og hvordan. Jo længere skolerne holder lukket, desto større bliver konsekvenserne for børnene.

Når skolerne holder lukket, får især pigerne trange kår

I Indien har man i flere år arbejdet målrettet for sikre alle børn, både piger og drenge, en god uddannelse og derved muligheden for at skabe en lysere fremtid. Et af fokuspunkterne har været at få flere piger indskrevet i skolerne og indsatsen har virket.

Ifølge UNESCO var over 90 % af alle piger i skolealderen indskrevet i grundskolen i 2013 og 2018 færdiggjorde 87 % deres grundskoleuddannelse. Med uddannelse følger mulighederne for at få et job og derved ikke være bundet til hjemmet og afhængig af en mand, som mange kvinder til stadighed er.

Når pigerne får lov at gå i skole, er det ikke kun en uddannelse, de får. De får også skolemad, og skolegangen er også en billet til ikke at blive giftet bort i en tidlig alder.

Der er flere grunde til, at mange familier har praktiseret børneægteskaber. En af dem er fattigdom. Jo flere munde, der er at mætte, jo flere penge skal familien skrabe sammen. Derfor har det at gifte sine døtre væk i en tidlig alder, kunne betale sig for familierne, da pigerne flytter ind ved svigerfamilien og forsøges af dem.

Selv om der i flere år har kørt adskillige kampagner, heriblandt UNICEF’s globale program for at stoppe børneægteskaber, og vores egne projekter blandt andre Sammenhold om Børns Rettigheder, ses desværre en sørgelig tendens i lyset af Corona; flere piger bliver giftet bort før de er fyldt 18.

Red Barnet estimerer, at alene i Sydasien vil 200.000 mindreårige blive giftet bort som en følge af Corona-pandemien. Der kan være flere både fysiske og psykiske konsekvenser forbundet med børneægteskaber så som komplikationer i forbindelse med tidlige graviditet eller en følelse af at være isoleret fra venner på grund af tidligt endt skolegang.

Læs, dengang 13-årige, Jasweers tanker om børneægteskaber her.

Børnene arbejder for familiens overlevelse

Udover de alvorlige konsekvenser for pigerne, er der også en anden tendens, nemlig at pandemien går værst ud over børnene fra de fattigste familier.

Siden marts er skolebørnene blevet opfordret til at følge med i undervisningen hjemmefra via tv eller online lektioner. Men i mange af de fattigste familier er det ikke en mulighed, fordi familien ikke ejer tv, computer, eller internetforbindelse. Derved bidrager skolernes nedlukning til at holde de fattigste børn fra at bryde det sociale mønster og få sig en uddannelse.

Mange familier er endda så pressede, at vi lige nu ser en ubærlig udvikling, nemlig at mange børn fra de fattigste familier er begyndt at arbejde på fabrikker.

Børnearbejde for børn under 14 år er ulovligt i Indien, men mange familier er så pressede, at de ikke ser anden udvej end at lade børnene arbejde.

Avisen the Guardian har talt med en 12-årig dreng, der er stoppet i skole for at kunne arbejde, og hjælpe sin familie til at overleve pandemien. Før han begyndte at arbejde, gik han ofte i seng på tom mave.

Men når først børnene har været ude af skolen, er det svært at vende tilbage og mange børn bliver i de dårligt betalte og usikre jobs.

Derudover finder det ulovlige børnearbejde ofte sted på fabrikker, også kaldt sweatshops, hvor arbejdsforholdene allerede før Corona har været kritisable, og børnene har ekstremt lange vagter til under mindsteløn på usunde eller direkte farlige fabrikker.

Langt de fleste fabriksarbejderne er ansat uden en kontrakt, hvilket gør det vanskeligt at klage over de dårlige arbejdsforhold så som ulønnet overarbejde eller dårlige eller skadelige arbejdsmiljøer.

Støt arbejdet med at sikre børns skolegang

Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at familierne hjælpes til alternativer til at gifte deres piger bort og lade deres børn tage arbejde på fabrikker. Vores partnere i Indien gør en kæmpe indsats for at sprede budskabet om de store konsekvenser og uddeler stadig nødhjælpspakker til familierne, så de kan beholde deres børn hjemme.

Vil du også hjælpe med holde børnene i skole? Du kan sikre at en børnefamilie ikke går sulte i seng for 30 kr. Og mad på bordet i en hel uge for 210 kr. Vil du støtte, kan du sende et beløb via MobilePay til 92188 med teksten ‘MAD’.