Nyheder

Hvad gør Indiens regering for kvinderettigheder?

Der er stadig et godt stykke vej, når det kommer til ligestilling mellem kønnene i det indiske samfund.

Diskrimination og undertrykkelse af kvinder i Indien er udbredt. Men der er håb, når vi ser, hvordan den indiske regering arbejder for at bekæmpe uligheden. I denne artikel præsenteres tre betydningsfulde politiske tiltag, den indiske regering har vedtaget i årenes løb for at forhindre diskrimination og sikre kvinders rettigheder.

Uddannelse

Der er sket forbedringer, da flere og flere kvinder fra forskellige dele af Indien får en uddannelse. Men adgangen til uddannelse for kvinder halter stadig bagud sammenlignet med, hvordan det ser ud for mænd.

Uddannelse er afgørende, når vi som mennesker skal udvikle os, opnå forskellige færdigheder, lære om vores rettigheder og deltage i samfundet på en ligeværdig måde. Derfor er det godt, at Indien har SSA.

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) er den indiske regerings program fra 2001, hvis mål er, at grundskoleundervisning til børn mellem 6 og 14 år gøres gratis og obligatorisk.

SSA bliver implementeret i hele Indien og berører over 190 millioner børn. SSA søger at sikre kvalitetsuddannelse og har blandt andet særligt fokus på uddannelsen af piger fra udsatte miljøer eller med særlige behov.

Der bliver i programmet stillet skarpt på, at køn ikke kan ses isoleret, og at faktorer som område (by/land), kaste, klasse, etnicitet, handicap osv. skal implementeres i det hele billede, når undervisningen skal planlægges, og børnene skal nås.

SSA lægger også særlig vægt på unge kvinder og den banebrydende tid de går igennem med udforskningen af seksualitet og selvopfattelse, og SSA inddrager metoder, som kan give unge kvinder selvværd og styrke deres vej videre i livet.

Sikkerhed

Indien blev i 2018 anset som værende det farligste sted for kvinder, særligt i forbindelse med vold af seksuel karakter.

Vold mod kvinder i Indien er et problem, vi skal komme til livs. Som en del af løsningen, har den indiske regering vedtaget en lov, som skal beskytte kvinder i hele det brede spektrum af vold i hjemmet.

The ’Protection of Women from Domestic Violence Act’ er en lov, der blev vedtaget af Indiens parlement i 2005 for at beskytte kvinder mod vold i hjemmet. Loven gør det forbudt at skade eller true sin ægtefælle både i forhold til sundhed, sikkerhed og velbefindende.

Det er særligt bemærkelsesværdigt, at loven også indbefatter at forbyde psykisk vold på samme linje med fysisk vold. Yderligere sætter loven fokus på chikane, tvang og forskellige former for misbrug bl.a. økonomisk og seksuelt.

Loven giver indiske kvinder et sæt af værdifulde rettigheder, hvis de er blevet udsat for vold i hjemmet. De har ret til at søge polititilhold, kompensation fra misbrugeren og forældremyndighed over eventuelle børn. De bliver også tilbudt gratis juridisk hjælp, gratis behandling på hospitaler og husly på et kvindecenter.

Ægteskab

Dowry er en gave der gives af brudens familie til gommens. Det kan være alt fra penge, land, bolig eller smykker. Brudeprisen er i nogle tilfælde en forudsætning for ægteskabet.

Desværre betyder det, at brudens familie kan ende i en situation, hvor gommen ønsker at modtage for mere værdi, end brudens familie har. I tilfælde af, at de ikke kan betale, ender det ofte galt. Mellem otte og ni tusind kvinder slås hvert år ihjel i dowry-relaterede konflikter.

I 1961 forbød den indiske regering dowry-betalinger som forudsætning for ægteskab. Loven hedder The Dowry Prohibition Act og har til formål at minimere antallet af kriminelle handlinger på baggrund af denne tradition.

Loven søger at ligestille kønnene ved, at brudens familie ikke skal betale brudepris. Det har indflydelse i et helt netværk af diskrimination mod kvinder. Fra drab af nyfødte pigebørn og aborter, fordi pigen ses som en udgift, til vold mod bruden, hvis familien ikke kan betale. Med loven blev det muligt for kvinder at anmelde dowry-ægteskaber og dermed opnå mere beskyttelse og medbestemmelse.

Regeringens tiltag suppleret med NGO-arbejde

Indiens regering gør et stort arbejde for at fremme kvinders ligestilling.

Men der skal mere til, hvis vi skal nå helt ned til rødderne og ændre på de kulturelle strukturer, som er med til at skabe ulighed.

En del af regeringens tiltag er til større gavn for kvinder, som er bedre stillet end dem, der kommer fra fattigere kår i landsbyerne. Her kan Aktion Børnehjælp være med til at supplere regeringens arbejde ved at have direkte kontakt til landsbyerne og støtte og styrke børn og kvinder ud fra de forudsætninger, de har.