Nyheder

Covid-19 rammer fattige børn hårdest

Nyt projekt hjælper 25 afsidesliggende indiske landsbyer med at forbygge smitte og med at sikre børnenes skolegang.

Området Gingee Taluk i Villupuram-distriktet i den sydindiske delstat Tamil Nadu regnes for et af de 250 mest fattige i hele landet. I området bor omkring 450-tusind indbyggere, de fleste af dem i landsbyer.

Aktion Børnehjælps nye projekt engagerer sig i 25 fattige landsbyer i området, hvor mange mennesker arbejder som daglejere eller lokale håndværker, og hvor mange efter coronakrisen er helt uden arbejde.

Corona-pandemien har ramt Indien hårdt

Indien tæller verdens anden højeste antal af smittede og det tredjehøjeste antal af døde i forbindelse med Covid-19. Regeringen reagerede med hårde lock downs og restriktioner. Det resulterede i en massiv stigning af ledigheden, især i den uformelle sektor – og det ramte især de mest fattige indbyggere som var afhængig af netop disse jobs for at forsørge deres familier. Og de mest sårbare i familien, dem der er hårdest ramt, er børnene.

I pandemien må familierne klare sig med en betydeligt lavere indkomst. De får understøttelse med madrationer, men rationerne er ikke tilstrækkelige til familiens ernæring. Mange frygter, at de vil sulte. Derfor prioriterer familiens forsørger ofte muligheden for at tjene penge højere end corona-restriktionerne – og dermed stiger risikoen for smitte. Dertil kommer, at de fattige familier ofte mangler viden om eller mulighed for at overholde hygiejne-rådene for at mindske smitten.

Men ikke kun smitten er en fare for børn. Corona-situationen påvirker også børnenes fremtid pga. lukkede skoler og uddannelsesinstitutioner. I over et år har børnene ikke kunnet gå i skolen, og dermed mangler de ikke kun uddannelsen, men også det daglige skolemåltid.

Projektet vil hjælpe børn i landsbyerne

Aktion Børnehjælps Covid-19 respons-projekt vil hjælpe børn i Gingee Taluks landsbyer i deres utrolig svære situation. Målet er at medvirke til stop af Covid-19-smitte og samtidig sikres børnenes rettigheder, der er under voldsomt pres i denne situation.

Det skal ske i tæt smaarbejde med vores lokale partner Centre for Coordination of Voluntary Works and Research (CECOWOR). CECOWOR er en lokal non-profit organisation, der blev etableret i 1992 og arbejder i bl.a. i Gingee Taluk-området. CECOWOR har været en god samarbejdspartner for Aktion Børnehjælp siden 1997.

Igennem træning og mobilisering af landsbyernes indbyggere, skal indbyggerne få bedre indflydelse på deres eget livs udvikling og udviklingen af deres samfund. Landsbyernes indbyggere skal sættes i stand til at stoppe smitten af Covid-19 og til at sikre børnenes rettigheder i pandemi-situationen. Derfor vil CECOWOR mobilisere frivillige og allerede bestående grupperinger i landsbyområderne til aktivt at løse nuværende udfordringer. De bliver trænet til at kæmpe for deres rettigheder og lægge pres på myndighederne for at sikre, at myndighederne yder den indsats, de er forpligtet til.

Skolen er vigtig

Et kernepunkt for at hjælpe børn er at sikre, at de kommer tilbage til skolen efter pandemien. Risikoen er, at efter næsten et år uden skole, kommer mange af børnene ikke tilbage i skolen. Dermed vil ikke kun årtiernes anstrengelser for at sikre, at børn kan gå i skole være tabt, men også børnenes rettigheder er truet. Risikoen for, at de bliver tvunget til børnearbejde for at tjene penge, eller i børneægteskaber for at spare familien udgifter, stiger når de dropper ud af skolen.

I den nuværende situation er fjernundervisning via fjernsyn den eneste mulighed for at uddanne sig i landsbyerne. CECOWORs lokale medarbejdere skal sørge for, at alle familier motiverer deres børn til TV-undervisningen og dermed holder kontakt til skoleverden, indtil skolerne åbner igen. Derudover skal der sørges for, at familierne sender deres børn til skole igen, når de åbner.

Viden hjælper med at stoppe smitten

Et anden vigtigt emne er vidensformidling til landsbybeboerne.

Landsbyerne lægger langt væk i periferien og har begrænset adgang til troværdige og opdaterede informationer angående pandemiens udvikling, forebyggelse og aktuelle restriktioner. Derudover er der mange, der ikke kan rigtig læse og skrive.Da der kører også er mange fejlinformationer og rygter i deres samfund, er landsbybeboerne ikke informeret nok: Ofte ved de ikke, hvad der er rigtigt, hvad er der forkert, og hvad skal man gøre med hensyn til pandemien og hygiejne.

Uvidenhed med hensyn til viden og ordentlig hygiejne bidrager til smitten, og derfor er oplysning af landsbybeboerne en vigtig opgave for CECOWORs lokale medarbejdere.

Landsbybeboerne er nødt til at ændre deres adfærdsmønstre i dagligdagene med hensyn til hygiejne og smittespredning. Kun på denne måde kan der minimeres risikoen for smitte i deres familier.

Aktivisterne der hjælper børn

Projektet retter sig mod eksisterende frivilliggrupper i de 25 landsbyområder. De skal bemyndiges til at yde en indsats for børn især i den nuværende pandemisituation.

Her er hjælp til selvhjælp det primære mål. Menneskerne skal bemyndiges til at engagere sig for deres egne anliggender, uden at NGOer eller andre eksterne institutioner behøves at involveres.

Der findes omkring 100 selvhjælpsgrupper i området, som har i alt omkring 1.500 medlemmer. Derudover findes der 25 ungdomsgrupper med ca. 500 medlemmer. Disse grupper vil udpege 125 nøglepersoner, der vil få det overordnede ansvar i deres landsby.

Samtidig vil relevante offentlige institutioner blive involveret i projektet, herunder lokalforvaltningen, skoler, sundhedsmyndigheder og lokale sundhedscentre – og medarbejdere. Aktivisterne vil række ud til alle 425.000 indbyggere i Gingee Taluk området igennem kampagner og aktiviteter.