Nyheder

Nyt fra vores projekter: Netværk mod Covid-19 og hilsen fra partner

Vores nye projekt, et Covid-19 respons team, har etableret de første netværk, der skal hjælpe i kampen mod Covid-19. Og får du en hilsen og aktuel status fra en af vores partnere.

Covid-19 respons teamet skaber netværk

Den 1. april startede vores nye Covid-19 respons projekt, som vi implementerer i samarbejde med vores partner CECOWOR. Projektet to overordnede mål er at mobilisere lokalbefolkningen, så de kan minimere smittespredning og sikre, at børnene kommer tilbage i skolerne, når de åbner igen.

Et nyt projektteam er blevet ansat og har siden starten af april været i fuld gang med at etablere kontakt til relevante aktører i og omkring projektet.

Projektteamet har besøgt alle 25 landsbyer, der er involveret i projektet, hilst på og indsamlet kontaktinformation på sundhedspersonale, skoleledere, Village Administrative Officers og lokale ledere.

I øjeblikket mødes de med kvinde-selvhjælpsgrupper (SHGere) og youth clubs i alle landsbyerne for at skabe kontakt og informere om projektet. Repræsentanter fra de to grupper vil blive trænet og skal være tovholdere i forhold til at mobilisere de andre i landsbyerne til aktivt at handle på de problemer, corona-krisen har skabt for deres hverdag.

Hilsen fra vores fadderskabspartner Kanyakumari

Vi har fået en hilsen og en kort status fra vores fadderskabspartner Kanyakumari (SKGA), den 30. april. De skriver:

We are all doing fine and safe till now. All the ashram children (børnehavebørn) and school children are given online classes everyday for 2 hours by the school teachers, yoga classes by our yoga teacher since the curfew. The children are using the library everyday.

All the children and staff took the COVID-19 test twice. All got negative result in the test. All the children and staff are given multi-vitamin, vitamin C and B-complex tablets.

The schools reopened from January 19, 2021 from class 9 to class 12. It got closed again on april 23, 2021.

At present the Corona is in peak. There are lot of cases nearby. At present there are 83 children and 31 staff members in the ashram. All the children and staff are healthy and doing well now. The students had revision exams. We are having few new admitted children this year. We are permitted to admit 114 children from this year according to the Juvenile Justice Act.

All your encouragement and blessings are making us run the ashram and school smoothly.