Nyheder

Nyt projekt: “Unge Kvinder – Fælles Handling”

Vores ansøgning til nyt projekt er blevet godkendt af CISU og vi er rigtig glade for at vi kan starte op med Unge Kvinder – Fælles Handling” i september. Sammen med vores partner “Living Farms” arbejder vi med at forbedre livet for 4.000 unge kvinder mellem 10 og 19 år i den indiske delstat Odisha.

Af Johanna Wallner

Projektet bliver implementeret i to distrikter. Vi arbejder med 160 husholdninger og 60% af dem lever under fattigdomsgrænsen. De repræsenterer også det patriarkalske indiske samfund, hvor mænd tager vigtige beslutninger.

Unge kvinder er mest udsatte for fejlernæring, at droppe ud af skolen, at blive tvunget i børneægteskaber eller at få børn for tidligt. Disse risici skyldes ofte familiernes dårlige økonomiske situationer, men også kulturelle grunde. Det påvirker pigernes muligheder for at leve et selvstændigt og sundt liv.

Tabuer og traditioner om menstruation gør det svært for unge kvinder at få nok information om hygiene. De bruger gamle stofstykker i stedet for hygiejnebind og spiser ikke nok næringsrig mad, der kan føre til fejlernæring.

Samtidig er der en risiko for, at en fejlernæret kvinde får et fejlernæret barn, og så starter en cyklus, som er svær at stoppe selv gennem flere generationer. Mange familier synes ikke, at pigernes uddannelse er særlig vigtig, fordi det forventes, at de laver mad, passer børn og tager sig af familien, og at de gifter sig tidligt. Med 29% i Rayagada og 42% i Gajapati er kvindernes læsefærdighed i projektregionerne meget dårlig. I begge distrikter færdiggør kun ca. 15% alle 10 skoleår. Det bidrager meget til kønsdiskrimination.

Projektets mål

Disse problemer viser, at det er meget vigtigt, at vi støtter unge kvinder i at leve sundere, så deres børn har også flere muligheder for en bedre fremtid med uddannelse og sundhed.

Projektet organiserer piger-grupper, som skal mødes regelmæssigt. Grupperne fokuserer på rettigheder, fortællevirksomhed og viden om sundhed. Pigerne skal blive opmærksomme på kønsdiskrimination og lære, hvad de kan gøre for at ændre det. Desuden vil projektet sætte kvinderne i stand til at få, hvad de har ret til fra offentlige myndigheder.

Samtidigt bliver de og deres familier undervist i at anlægge økologiske køkkenhaver for at sikre ernæringsrig mad, som skal bidrage til deres sundhed.

Det overordnede mål er, at kvinderne får ejerskabskompetencer og selvtillid, mens aktiviteterne starter, hvad vi kalder en “ripple effect”, som også øger den generelle bevidsthed om kvinders rettigheder og vigtigheden af ernæringsrigtig mad.

Projektets holistiske tilgang

Vi fokuserer på mange forskellige områder i projektet “Unge Kvinder – Fælles Handling”. Et fokus er samfundets organisering for at fremme social retfærdighed, men vi fokuserer også på klimatisk og miljømæssige vilkår.

Samtidig arbejder vi med FN’s Verdensmål, ligesom i alle vores projekter.

  • 2.2: Alle former for fejlernæring skal udryddes.
  • 3.4: Tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, skal reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.
  • 5.1: Alle former for diskrimination af kvinder og piger overalt skal stoppes.
  • 5.3: Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring skal elimineres.
  • 10.2: Bemyndige og fremme den sociale inklusion af alle, uanset køn.
  • 16: Fremme fredelige og inkluderende samfund.
  • 17: Partnerskaber for handling.