Nyheder

500 dage uden skole

Over 250 millioner indiske børn fra grundskolen har ikke været i skole siden marts 2020, da Covid-19 førte til en pludselig national nedlukning. For størstedelen af børnene i Indien forårsager den manglende skolegang en fundamental ændring af deres liv.  

Af Pernille Steen Madsen, kommunikationsansvarlig i projektgruppen Lige Ret til Læring og Sundhed 

I projektet ‘Lige Ret til Læring og Sundhed’ var et af hovedmålene at få børn i skole og fastholde dem, der allerede gik i skole, men grundet den nye situation har vi været nødt til at ændre indsatsen, så vi lige nu fokuserer på børns vilkår under nedlukningen.  Nogle skoler er så småt begyndt at åbne for fysisk undervisning af elever fra 9.-12. klasse. I delstaten Tamil Nadu, hvor projektet implementeres åbner skolen for de ældste klasser 1. september, men det en forsigtig genåbning, og der er endnu ingen konkret plan for, hvornår man åbner for eleverne fra 1.-8- klasse.  

Faglige udfordringer 

Den manglende undervisning har ifølge børnerettighedsaktivister og undervisere katastrofale følger, og selv om indkøbscentre, biografer og andre offentlige steder er genåbnet for noget tid siden, er det først nu nogle skoler begynder at åbne.  

En undersøgelse fra januar i år blandt 16.067 børn fra 2. til 6. klassetrin i 1.137 statsskoler fordelt på fem stater viste, at i gennemsnit havde 92% af eleverne mistet mindst én sprogkundskab og 82% havde mistet mindst én matematikkundskab sammenlignet med tidligere år. For at begrænse de faglige tab har vi som del af projektet holdt oplysningsmøder om de alternativer, der er for de mange elever, der ikke har haft mulighed for at deltage i onlineundervisning. Delstatsregeringen har blandt andet sørget for daglige undervisningsprogrammer på en lang række lokale tv-stationer. Derudover er flere lærere i august frivilligt begyndt at invitere mindre grupper af elever fra 1.-8. klasse til undervisning på skolerne.  

 Sociale udfordringer 

Børnerettighedsaktivister siger, at hvis man ikke snart genåbner skolerne, er der fare for, at mange af de fremskridt man har gjort de seneste tre årtier med at reducere børns fejlernæring, børnearbejde og børneægteskaber vil være tabt. Unicef har advaret om, at ni millioner børn globalt set er i risiko for at blive skubbet ud i børnearbejde i 2022, og at ti millioner piger over det næste årti vil være i risiko for at ende som barnebrude som følge af pandemien. 

En undersøgelse i 24 distrikter i Tamil Nadu viste, at børnearbejde er steget med 280% blandt sårbare familier. Nogle børn er nu familiens eneste forsørger. Vi frygter, at mange børn ikke vender tilbage i skole, når de åbner igen. I projektet arbejder vi derfor på at motivere både børn og forældre, i håbet om at få så mange børn som muligt tilbage i skole, når de genåbner, så de mentale og sociale tilbageslag kan vendes. 

 Digitale udfordringer 

De fleste børn i Indien har ikke modtaget formel undervisning under nedlukningen. Kun en ud af fire børn har adgang til de digitale remedier og den internethastighed, som kræves for at tilgå online undervisning. Selv skolerne mangler den fornødne digitale infrastruktur til at kunne fjernundervise.

En undersøgelse udført lige inden pandemien viste, at mindre end 12% af statsskolerne havde internetadgang og mindre end 30% havde funktionelle computere. Nogle stater har i stedet afholdt undervisning på tv, men mange undervisere fortæller, at det ikke har kunnet fastholde eleverne. I projektet har vi arbejdet for at oplyse om mulighederne for fjernundervisning for de mange elever, der ikke har haft mulighed for at deltage i online undervisning fra egen skole.