Nyheder

Kort nyt: Projekt begynder igen efter corona-nedlukning

Vores projektaktiviteter i 30 landsbyer i delstaten Orissa kan forhåbentlig starte op igen  efter corona-nedlukning, men et nystartet projekt, der skal hjælpe unge kvinder, er desværre udskudt til næste år. To af vores partnere har desværre haft corona-dødsfald.

Af Astrid Larsen, Projekt- og formidlingspraktikant 

Der er forhåbninger om, at projektet, ‘Bedre Sanitet giver Bedre Sundhed’, kan starte deres projektaktiviteter op igen. Projektet implementeres i samarbejde med vores partner ARM, som arbejder for at skabe bedre vilkår for fattige landsbybeboere i det nordlige Orissa. Projektaktiviteterne har været forsinket og sat i bero på grund af den seneste nedlukning i foråret 2021. Under nedlukningen har teamet brugt tiden på at informere landbyboerne om Covid-19 forholdsregler samt mulighederne for at blive vaccineret.

I hvilken grad projektaktiviteterne kan starte op igen, afhænger dog af en potentiel tredje bølge af Covid-19, som Indien står over for. Håbet er dog, at en af de vigtigste projektaktiviteter, triggerings, kan starte op igen. Triggerings er en metode, som skal gøre de lokale landsbybeboere opmærksom på bakterie- og smittespredning og få dem til bl.a at stoppe med at bruge naturen som toilet og i stedet bygge og bruge toiletter. Dårlige sanitære forhold kan medvirke til spredning af bakterier, som kan give diarré, hvilket medfører, at børnene ikke optager den nødvendige næring og dermed ender med at være fejlernæret selvom de får mad nok.

Nyt projekt, som skal styrke unge kvinders sundhed og indflydelse på eget liv, er udskudt til marts 2022

‘Projektet Unge Kvinder – Fælles Handling’ skulle være startet op 1. september 2021, men er grundet coronakrisen i Indien udskudt indtil marts 2022. Projektet skal styrke unge kvinders sundhed samt ruste dem til at stå op for dem selv. Projektet er etableret i samarbejde med vores nye samarbejdspartner Living Farms.

Vi arbejder med tre målsætninger, som er at forbedre sundhed blandt unge kvinder i 160 landsbyer i delstaten Orissa, styrke de unge kvinder til at have en stemme i deres eget liv, samt få de lokale myndigheder i delstaten til at kopiere projektet i lokale regeringsprogrammer.

Projektet bygger på deltagerdrevet læring. Det er vores samarbejdspartner Living Farms, som har udviklet metoden, der går ud på at få de unge kvinder i landsbyerne til at undersøge og forstå forskellige problematikker i deres dagligdag og dernæst agere på dem. Metoden skal sikre, at de unge kvinder selv påpeger forskellige problemer, bliver motiveret til at agere på dem og dermed forsøge at løse dem. Selv om projektet midlertidig er udskudt, er der stadig forskellige opstartsaktiviteter, der kan påbegyndes, hvilket gør, at vi kan være endnu bedre klædt på til projektets start.

Corona-dødsfald hos to af vores partnere

Debjeet Sarangani, CEO hos vores projektpartner Living Farms, døde den 15. maj af corona. Det var en chokerende og trist nyhed for hele organisationen. Debjeet var kendt og anerkendt i flere kredse for sit store engagement inden for udviklingen af metoder til at komme fejlernæring til livs, især blandt stammefolk.

Ligeledes mistede vi for nylig CECOWORs direktør M. Susai Raj efter lang tids sygdom. I midten af juli blev han endnu engang indlagt og fik konstateret Covid-19, og den 21. juli gik han bort. Susai Raj var en mand med store visioner og ambitioner om at skabe et samfund med lige muligheder for alle og fjerne diskrimination og rettighedskrænkelser for lavkaster, Dalitter, romaer, stammefolk mfl. Selv under sin sygdom og indlæggelser kunne han ikke lægge arbejdet fra sig. CECOWOR har gennemgået en imponerende udvikling de sidste 7 år, hvilket ikke mindst skyldes Susai Raj.
De vil begge blive savnet.