Nyheder

Nedlukning forringer mental sundhed

Ligesom i Danmark har skolenedlukning under Covid-19 haft store konsekvenser for børn og unge i Indien. Vi ser mentale problemer forårsaget af isolationen derhjemme uden samvær med de andre elever, og flere føler sig decideret deprimerede.

Af Pernille Steen Madsen, frivillig i projektgruppen Lige Ret til Læring og Sundhed

I Indien er mange skoler lukkede pågrund af Covid-19, og det går hårdt ud over eleverne. Udover de faglige tab som følge af manglende skolegang, er der også tab på det psykologiske plan. Størstedelen af de indiske børn har ikke haft samme muligheder for online-undervisning som de danske børn, og har dermed oplevet endnu større isolation end i Danmark. Det har bl.a. resulteret i depressioner.

Når man først er blevet deprimeret, vil manglende kontakt med omverdenen forværre situationen, og med færre ting til at distrahere tankerne vil disse køre i ring, og negative tanker vil få alt for meget opmærksomhed. Hvis et barn har det svært og oplever at hele familien har det svært, vil nogle holde deres egne problemer for sig selv for ikke at lægge endnu en byrde på forældrene, og dermed vil problemerne vokse.

En mulig konsekvens

Et eksempel på konsekvenserne af isolation kan være en 15-årig pige, som blev indbragt til hospitalet, fordi hun ikke ville spise og kastede op. Det viste sig at pigens tarm var fyldt med hår, og man endte med at fjerne 1kg hår fra pigens mavesæk og tyndtarm.  Hun havde trukket sit eget hår ud og spist det, hvilket er en handling, der kan ses i forbindelse med depression, angst og uro, hvor selve udtrækningen kan føles beroligende i stressede situationer.

Ifølge mave-tarm-kirurgen i Villupuram, Dr. Rajamahendran, der udførte operationen, er dette en konsekvens af nedlukning og hjemmeundervisning, og en advarsel til forældre om at være ekstra opmærksomme på deres børn under nedlukningen.

Flere konsekvenser

Den mentale sundhed er så vigtig for at kunne indoptage læring, at børn som er ramt af psykiske problemer, vil komme bagud i forhold til deres klassetrin.

En undersøgelse fra januar i år blandt 16.067 børn fra 2. til 6. klassetrin i 1137 statsskoler fordelt på fem stater viste, at i gennemsnit havde 92% af eleverne mistet mindst én sprogkundskab og 82% havde mistet mindst én matematikkundskab sammenlignet med tidligere år. Dette skyldes naturligvis flere faktorer, men man må formode at børnenes mentale tilstand spiller en rolle.

I projektet Lige Ret til Læring og Sundhed var et af hovedmålene at få børn i skole og fastholde dem, der allerede gik i skole, men grundet den nye situation måtte vi ændre indsatsen og fokusere på børns vilkår under nedlukningen. Nu hvor vi ser en forsigtig genåbning, er målet at få så mange børn som muligt tilbage i skole så de psykiske og faglige tilbageslag kan vendes.