Nyheder

Sundhed og børns helbred

Børns sundhed, vækst og udvikling går hånd i hånd, og derfor er der stor fokus på børns sundhed i Indien. For børnenes udvikling er også landets udvikling, da næsten 40 % af Indiens befolkning er børn under 18 år.

Af Katrine Abildgaard Kelgren, frivillig i projektgruppen Lige Ret til Læring og Sundhed  

Ifølge WHO, verdenssundhedsorganisationen, er sundhed i sin enkelthed det at være i ”en tilstand af absolut fysisk, mental og social velbehag, og ikke alene fraværet af svagelighed eller sygdom”. WHO mener desuden, at oplevelsen af denne sundhedsstandard er en af de grundlæggende rettigheder for ethvert menneske, uden undtagelse.  

Sundhed kan måles på mange forskellige måder, for eksempel ved at regne forventet levealder ud for et givent lands population, som viser den gennemsnitlige alder, som et nyfødt barn forventes at leve. De vigtigste måleenheder hos WHO er ”DALY” (Disability-Adjusted Life Year, eller oversat: Handicap justeret leveår). WHO bruger ”DALY” målinger til at sammenligne den generelle sundhed og forventede levetid i et givent land. WHO vurderer også sundhedstendenser ved at bruge traditionelle indikatorer, såsom dødelighed, som viser i demografisk henseende, antallet af døde pr. 1000 indbyggere i løbet af et år og sygelighed, som viser brede sundhedsforhold hos en befolkning.

Hvad angår børn er sund tidlig udvikling, ifølge WHO, nøglen til et sundt liv. Derfor går børns sundhed, vækst og udvikling hånd i hånd. Børn og deres velbefindende betyder ekstremt meget for Indiens udvikling, da der i Indien anno 2021 er omkring 472 millioner børn under 18 år. Det vil altså sige, at børn i dag repræsenterer 39% af landets totale befolkning.

Ifølge ”India Child Well-being Report 2020” mangler der desværre i dag en helt konkret måde at måle børns sundhed og velbefindende. Der findes dog eksempler på måder, hvor man kan prøve at måle børns sundhedsstatus, herunder børnedødelighedssats, under-fem dødelighedssats og ude-af-skole børn, som afslører den ringe tilstand af børns helbred i Indien i dag.

Der er mange grunde til den ringe tilstand af børns helbred i Indien i dag, hvilket blandt andet indbefatter bestemte sundhedsparametre såsom ”Stunting” (svækket vækst og udvikling), ”Wasting” (fejlernæring), Anaæmi (blodmangel), underernæring og diarré grundet dårlige sanitære forhold, da der ikke er adgang til rent vand, sæbe og ordentlige toilet forhold, og hver dag dør 400 børn i Indien af diarré senfølger.

Indien er tydeligvis hårdt ramt af disse sygdomstilstande og er blandt det land i verden, som har flest børn, der er ramt af disse tilstande. Aktion Børnehjælp har projekter, der arbejder med sundhed generelt og det at bekæmpe lige præcis disse sygdomstilstande. Projektet Familier Bekæmper Fejlernæring arbejder med at bekæmpe fejlernæring hos kvinder og børn og projektet Bedre Sanitet giver Bedre Sundhed arbejder med hygiejne, sanitet og sundhed generelt.