Nyheder

Børns rettigheder

I en hverdag hvor skolerne er lukket ned, hvordan får man så sikret børnenes rettigheder?

Af Laura Sørensen, projekt- og formidlingspraktikant

Børnekonventionen (originalt kaldet FN’s Konvention om Barnets Rettigheder) er en konvention udarbejdet af verdensorganisationen FN (Forenede Nationer), der blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. Børnekonventionen består i alt af 54 artikler – også kaldet regler – der alle har til formål at sikre at alle børn under 18 år har det godt.

Ligeledes beskriver artiklerne helt basalt, hvordan man skal behandle børn. På den måde omhandler børnekonventionen altså beskyttelse af børn samt deres rettigheder. Tilmed forpligter børnekonventionen også de stater, der har skrevet under på denne, til at arbejde for, at sikre de samme basale rettigheder for alle børn – uanset etnisk baggrund, religion, handikap, social status o.a. I alt har 196 lande i verden skrevet under på Børnekonventionen.

Projekter med fokus på børnerettigheder

Som nævnt gælder rettighederne i Børnekonventionen altså alle børn under 18 år, men det er langt fra alle børn, der ved dette. Aktion Børnehjælps værdigrundlag bygger på FN’s børnekonvention og FN’s 17 Verdensmål, og vi har derfor bl.a. særligt fokus på børns rettigheder i vores to projekter: Lige Ret til Læring og Sundhed og Sammenhold om Børns Rettigheder.

Projektet Lige Ret til Læring og Sundhed har til formål, at sikre lige adgang til børnehaver, tidlige sundhedsydelser og grundskoler for roma- og stammebørn, for således at øge deres uddannelsesniveau og dermed evnen til at bryde med den onde cirkel omhandlende ekstrem fattigdom og diskrimination. Da disse rettigheder bl.a. indgår i børnekonventionen, er omdrejningspunktet for projektet derfor at holde de såkaldte ’duty bearers’ ansvarlige for at sikre, at roma- og stammesamfundene er integreret i de eksisterende institutioner, herunder Anganwadi-centre (børnepasningscentre) og grundskoler, samt at gøre dem opmærksomme på deres rettigheder.

Børnenes rettigheder under nedlukning

Projektet Lige Ret til Læring og Sundhed har især nu, under nedlukningen af skolerne i Indien, fokus på at få børnene til at mødes i mindre grupper og imødekomme nogle af de negative konsekvenser, der er opstået under coronanedlukningen. I grupperne er der fortsat fokus på at oplyse børnene om deres rettigheder gennem leg og interaktion med hinanden.

Derudover er der også fokus på undervisning, da mange børn (grundet nedlukningen) ikke har kunne vedligeholde deres læse- og skrivefærdigheder. Dette implementeres bl.a. af frivillige fra landsbyerne – også kaldet Village Volunteers, og såkaldte ‘Children Support Groups’, som er grupper bestående af kvinder, der hjælper med at støtte op om børnene samt deres rettigheder.