Nyheder

Kvinderne tager sagen i egen hånd

Hvem siger, at Covid-19-forebyggende tiltag ikke også kan være ligestillingsfremmende initiativer? I projektet ”Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed” har en gruppe kvinder lært at sy deres egne mundbind. Det beskytter ikke bare mod smittespredning, men også mod de negative konsekvenser af underudvikling ved at give kvinderne en reel indkomstmulighed.

Af Daniel Kloppenborg Degn, frivillig i projektgruppen “Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed

På verdensplan er kvinder velsagtens den største uudnyttede ressource. Det går ikke kun ud over kvinderne selv, men også de samfund som kvinderne er en del af.

Ikke nok med det, så rammes kvinder også særlig hårdt af de negative konsekvenser af underudvikling. Ikke mindst i Indien, hvor kvinder ikke nyder samme sociale status som mænd.

I projektet “Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed” er der et særligt fokus på kvinder, fordi især kvinder oplever skyggesiden ved besørgelse i det fri, hvor de risikerer seksuelle overgreb efter mørkets frembrud.

Derfor arbejder Aktion Børnehjælp for at mobilisere kvinderne og gøre dem i stand til at tage sagen i egen hånd.

Hjælp til selvhjælp

I de 30 landsbyer, hvor projektet foregår, eksisterer der allerede omkring 250 selvhjælpsgrupper for kvinder. De er således blandt projektets primære målgrupper.

De næsten hundrede kvinder, der sidst i september deltog i tre workshops, hvor de fik træning i at sy deres egne mundbind, er alle i forvejen med i disse selvhjælpsgrupper. Ved at give kvinderne fornyede kompetencer og handlekraft, kan vi være med til at styrke deres position i samfundet, så kvinderne bliver herrer i eget hus.

I det her tilfælde laver kvinderne mundbind, der kan sælges. På den måde skaber de deres egen indkomst og bidrager samtidig til at bremse smittespredning af Covid-19.

Selv om der stadig står meget i vejen for at blive fri fra de sociale bånd, der lægges på kvinder i Indien, så er evnen til at brødføde sig selv et vigtigt skridt på vejen.

Vi er i hvert fald sikre på, at med mange små skridt, kommer vi længst. Og så gør det jo ikke noget, at vi slår to fluer med ét smæk, vel?