Nyheder

Dalit – livet som urørlig

I Indien hersker kastesystemet, et hierarki, som er en arvelig socialklasse. Udenfor dette system står dalitter, som bliver kaldt både kasteløse og urørlige, da de af nogle anses som urene og skal derfor ikke røres ved.

Af: Katrine Abildgaard Kelgren, frivillig i projektgruppen Lige Ret til Læring og Sundhed

Indiens kastesystem er det måske længst overlevende sociale hierarki i verdenshistorien. Som en del af hinduismen er kastesystemet opdelt i mange forskellige grupper, opdelt efter ’rituel renhed’ (Sanskrit: ’Aśuddhatā’). Udenfor dette system står dalitter, da de anses for at være ’rituelt urene’.

I Indien lever disse mennesker et hårdt liv alene på grund afden plads i kastesystemet, de er født ind i. Det er et stort problem i Indien, og mange børn af dalitter er fattige og allerede fra fødslen anset som urørlige. De fleste lever på kanten af livet, kæmper for at få penge nok til at brødføde deres familier, og kan ikke sende deres børn i skole. Flere end 10 millioner dalitter lever sådan, et isoleret liv, langt væk fra alle andre ikke-dalitter.

Politisk modstand

I 1955 vedtog parlamentet i Indien en lov der skulle gøre urørlighed ulovligt, nemlig ’Artikel 17’. Det vil sige, at man simpelthen ikke må udøve urørlighed, og derved ikke behandle dalitter anderledes end nogen andre. Denne lov blev ikke overholdt og ledte i sidste ende til politiske dalit-bevægelser.

I dag er der stadig politiske bevægelser I Indien som kæmper for dalitters rettigheder, men også roma – og stammefolks rettigheder. Der er både politiske partier og folkebevægelser, som kæmper for netop dette. Desuden er der flere nyhedsmedier som er drevet af dalitter og roma- og stammefolk. Her kæmper de for at gøre befolkningen bevidste om manglen på rettigheder for netop disse grupper, og fremlægge hvilke grusomheder der rent faktisk sker. Det er positivt at se så meget fokus på disse grupper i Indien.

Solskinshistorier

I dag er der heldigvis flere solskinshistorier omkring dalitter end nogensinde før. Dalitter kæmper for deres rettigheder som aldrig før, og der er i 2021 både dalit-hinduistiske præster, dommere, journalister, politikere, og højt uddannede unge mf. I hele Indien er der mere fokus på problemet end nogensinde før. Dalitter, roma- og stammefolk kæmper imod fordommene.

Hos Aktion Børnehjælp har vi flere projekter der arbejder med netop dette, vi har bl.a. projektet ”Lige ret til læring og sundhed” som netop promoverer og kæmper for rettigheder til både dalitter og roma- og stammefolk og vil promovere generelle livsvilkår for denne del af befolkningen i Indien.

Desuden har vi projektet ”Care for poor children” som arbejder med dalitter og retter sig især mod fattige-dalit børn og hjælper med at give disse børn både uddannelse og et trygt sted at bo. I ferier og på helligdage kommer børnene til C.P.C.’s center, hvor der følges op på deres udvikling, leges med dem og afholdes sportsarrangementer. Til jul samles børnene og deres forældre eller andre nære slægtninge på centeret til julefest.