Nyheder

FN’s internationale uddannelsesdag

FN’s internationale uddannelsesdag er den 24. januar, og den sætter fokus på børn og unges ret til uddannelse. Et emne, der også fylder meget i flere af Aktion Børnehjælps projekter.

Af Astrid Larsen, Projekt- og formidlingspraktikant

Den 24. januar er International uddannelsesdag. Retten til uddannelse er nedskrevet i artikel 26 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder. Erklæringen opfordrer til gratis og obligatorisk grunduddannelse. Børnekonventionen, der blev vedtaget i 1989, går videre til at bestemme, at landene skal gøre videregående uddannelse tilgængelig for alle.

Da FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i september 2015, anerkendte det internationale samfund, at uddannelse er afgørende for succes af alle 17 verdensmål. Verdensmål 4 har især fokus på uddannelse og har til formål at “sikre inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse og fremme livslang læringsmuligheder for alle” inden 2030.

Uddannelse tilbyder børn en vej ud af fattigdom og en mulighed for en lovende fremtid. Men omkring 258 millioner børn og unge verden over har ikke mulighed for at komme ind i eller fuldføre skole; 617 millioner børn og unge kan ikke læse og lave grundlæggende matematik; Uden inkluderende og retfærdig kvalitetsuddannelse og livslange muligheder for alle vil landene ikke lykkes med at opnå ligestilling mellem kønnene og bryde fattigdomscirklen, der efterlader millioner af børn, unge og voksne til fattigdom.

Uddannelse har dermed en kæmpe indflydelse på børns fremtid og at bryde med fattigdom. Hos Aktion Børnehjælp arbejder vi også gennem visionerne og rettighederne i FN’s verdensmål samt Børnekonventionen. Lige nu har vores projekter ‘Lige ret til Læring og Sundhed’ og ‘Sammenhold om Børns Rettigheder’ fokus på at fremme og gøre opmærksom på børns rettighed til uddannelse.