Nyheder

Kort nyt: Nødhjælpspuljer på vej og Covid-19-projekt forlænges

Covid-19 Respons-projektet er blevet forlænget, mens der er nødhjælpspuljer på vej i Flood Response-projektet. Endelig er vores projekt om at forbedre unge kvinders livsvilkår endelig kommet i gang.

Af Sofie Louise Hansen

Gennem Covid-19 Respons-projektet arbejder Aktion Børnehjælp sammen med vores indiske samarbejdspartner CECOWOR om at begrænse konsekvenserne af Covid-19 i den sydindiske stat Tamil Nadu. Projektet startede i marts 2021 og har gennem det sidste år haft fokus på at mindske spredningen gennem oplysning og træning i bedre hygiejne i 25 landsbyer i Tamil Nadu, som har kæmpet med nogle af de højeste smittetal i landet.

Pandemien har desuden haft negative konsekvenser for børns skolegang, da øget fattigdom øger chancen for at børn bliver sendt i arbejde eller giftet bort. Dette forsøger projektet også at modarbejde ved at motivere familierne til at prioritere børns skolegang. Derfor er Covid-19 Respons-projektet utroligt vigtigt for at mindske både sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af pandemien.

Meldingen om en godkendt forlængelse af projektet er derfor en kæmpe sejr for børns rettigheder samt sundheden i landsbyerne. Projektet er blevet forlænget med tre måneder, hvilket betyder, at CECOWOR kan fortsætte med deres gode arbejde frem til udgangen af juni 2022.

Nødhjælpspuljer på vej til Flood Relief projekter

Det er ikke kun Covid-19, der har gjort vilkårene endnu sværere for de mest udsatte i Indien. I slutningen af sidste år oplevede flere stater cykloner og store mængder af regn, som medførte katastrofale oversvømmelser. Huse er blevet ødelagt, indkomstkilder er forsvundet, og mange familier er blevet hjemløse eller tvunget til at optage lån, der skal betales tilbage i billig arbejdskraft.

Bestyrelsen besluttede derfor at oprette en nødhjælpspulje, hvorfra vores partnere kunne søge midler til konkrete nødhjælpsaktiviteter. Tidligere på måneden godkendte bestyrelsen ansøgning fra vores partnere CPC, Asha Nivas, Shanti Bhavan og SRD, som med hver deres tilgang skal hjælpe de ramte familier.

Asha Nivas og SRD har fokus på udlevering af mad, tæpper, madrasser og opbevaringsbokse til familier, der har mistet hjem og ejendele. Shanti Bhavans projekt består i at hjælpe enker og udsatte mødre gennem vejledning og kurser i indkomstgenererende aktiviteter såsom syning og drift af små forretninger. Hos CPC får 12-15 familier en malkeko. På denne måde får familierne både adgang til mælk og en øget fast indkomst gennem salg af mælken. En del af denne indkomst skal doneres til en fællespulje, som løbende skal bruges til at købe malkekøer til flere og flere familier.

Vi tror på, at alle projekterne kommer til at gøre en vigtig forskel i de ramte områder, og vi er derfor glade for at kunne meddele, at nødhjælpsmidler nu er på vej til partnerne!

Opstart af projekt, der skal forbedre kvinders levevilkår

Snart kan vi se frem til opstarten af projektet Unge Kvinder – Fælles Handling, som på engelsk hedder Agents of Change – for Empowerment and Health (ACEH). Grundet Covid-19 blev opstarten udskudt fra sidste år, men nu er det endelig muligt for vores samarbejdspartnere Living Farms at begynde med implementeringen allerede den 1. marts.

ACEH-projektet bliver implementeret i staten Orissa og har fokus på at forbedre unge kvinders rettigheder og sundhed. Over halvdelen af kvinderne i de lokale områder lider af jernmangel, og mange af dem er undervægtige. Desuden skaber tabuer og manglende viden om menstruation yderligere udfordringer for kvindernes helbred. ACEH-projektet har fokus på at forbedre de unge kvinders sundhed og at mobilisere dem til at kræve deres rettigheder.

Projektet er derfor virkelig værdifuldt i kampen for at forbedre kvinders levevilkår, og vi ser frem til snart at kunne begynde implementeringen i hele 160 landsbyer.