Nyheder

Nedlukning betyder mere ulighed for millioner af skolebørn

Nedlukningen i Indien har ført til større ulighed og læringstab hos 320 millioner skolebørn, der generelt oplever større mistrivsel.

Af Johanne Krag, projekt- og formidlingspraktikant

Under nedlukningen af skoler i Indien har børn lidt af betydelige læringstab, der har ført til, at den generelle trivsel blandt dem er faldet væsentligt. Uddannelse er her særligt vigtigt, da det har vist sig at være et effektivt middel til at reducere ulighed og skabe en stabil fremtid for børn.

Det skriver Human Rights Group i deres World Report 2022, der opsummerer forholdene for menneskerettigheder i over 100 lande på globalt plan, inklusiv Indien.

Rapporten nævner yderligere, at 77% af eleverne er blevet nægtet adgang i at deltage i online undervisning, mens 40% af eleverne ikke har haft adgang til fjernundervisning. Det er desværre realiteten for millioner af børn, der kommer fra familier, som ikke råd til at købe computere og telefoner. Desuden viser tal, at kun 23,8% hjem i Indien har adgang til internet.

Ifølge rapporten har fratagelsen af skolegang, fald i indkomst samt tab af job desværre resulteret i en stigning af børnearbejde, tidligt ægteskab og børnehandel. Det er desværre sket som følge af pandemien, der har haft en enorm indflydelse på landets økonomi, og som dermed har påvirket især de mest fattige og marginaliserede områder i Indien.

Uddannelse er altså en af de sikreste veje ud af fattigdom, og derfor har det også en stor prioritet hos Aktion Børnehjælp. Derfor har vi et igangværende projekt, ‘Lige Ret til Læring og Sundhed’, hvor vores vigtigste mål er at sikre basale rettigheder til sundhed og uddannelse for Roma- og stammefolk i Tamil Nadu. I samarbejde med CECOWOR kæmper vi for at få børn i indskrevet i førskoler og grundskoler. Her er det helt grundlæggende mål for vores projekt, at børnene lærer om deres rettigheder og muligheder gennem undervisning og leg.

Vores største udfordring på nuværende tidspunkt er at få alle børn tilbage i skole. I samarbejde med CECOWOR gør vi alt, hvad vi kan, for at sikre børns ret til uddannelse og dermed sikre dem en lovende fremtid. I takt med at få flere børn i skole, kan vi være med til at reducere uligheden og komme et skridt nærmere på at bekæmpe fattigdom.