Nyheder

Uddannelse i Indien og Danmark

Ligesom i Danmark er uddannelse gratis i Indien, men kønsroller påvirker unge kvinders mulighed for at uddanne sig.

Af Cecilie Seidelin Nobel

Retten til uddannelse gælder både i Indien og i Danmark. Begge regeringer går endda ind for en ligestillet adgang til uddannelse. I Danmark er folkeskolen gratis og obligatorisk og et utal af muligheder som gymnasiet, tekniske uddannelser og universitetet er ligeledes gratis tilgængeligt for alle, så man kan videreuddanne sig indenfor et felt, man finder interessant.

Desuden er kvaliteten af det danske uddannelsessystem højt, mængden af folkeskoler fuldt ud tilstrækkelige til at de fleste børn kan gå eller cykle i skole samt udbuddet af fag på videregående uddannelser bredt.

I Indien er uddannelse gratis og obligatorisk for børn fra 6 til 14 år uanset køn, social stand og økonomisk formåen. Desværre påvirker traditionelle kønsroller pigers mulighed for at blive sendt i skole, da de ofte bliver holdt hjemme for at lære huslige pligter. Desuden er der i mange tilfælde langt imellem skolerne, og den tilgængelige transport er utilstrækkelig. Hvis man ønsker at videreuddanne sig efter grunduddannelsen, koster det penge, hvilket skaber en økonomisk kløft imellem dem, der har råd til det, og dem, der ikke har. Det øger den sociale ulighed og skaber en gruppe af mennesker med uudnyttet potentiale.

Kvaliteten af uddannelse er et af de største uddannelsesproblemer i Indien. Undersøgelser viser, at mange børn under uddannelse mangler basale læse og tal færdigheder, hvilket kan skyldes den store mangel på lærere, da omkring 25% af lærere er fraværende hver dag. Mange lærere benytter desuden fortsat fysisk afstraffelse som en del af deres undervisningsmetoder. En anden mangel i skolen er kvaliteten af vand, hygiejne og frokostmåltider, hvilket kan medføre sygdomme. Den dårlige kvalitet af uddannelse fører til dårlige læringsudbytte hos eleverne, hvilket i visse tilfælde endda kan føre til, at de bliver fjernet fra uddannelsessystemet og i stedet er sårbare overfor børnearbejde, vold og misbrug.

Så selvom Indien er på vej i den rigtige retning, er der stadig mange problemer, der skal forbedres, for at opnå et godt læringsmiljø i det primære uddannelsessystem og et mere tilgængeligt videregående uddannelsessystem. Det er vigtigt at indse, hvor privilegerede vi er i Danmark sammenlignet med Indien og mange andre steder, så vi kan gøre vores for, at alle har adgang til den samme kvalitet af uddannelse.