Nyheder

Hjælp en ung kvinde med en uddannelse i Indien

Hos Aktion Børnehjælp kan du blive fadder for en ung kvinde i Indien, og støtte hende i at få en sygeplejerskeuddannelse.

Af Johanne Julie Krag

Hvis du tegner et fadderskab hos os, betyder det, at en ung kvinde får en uddannelse samt kost og logi. Sygeplejerskeuddannelsen varer i 3 år og efterfølgende bliver de unge kvinder tilbudt et praktikforløb på 6 måneder hos St. Thomas hospital. Dette betyder boglig samt praktisk erfaring for den unge kvindelige studerende – og dermed en lysere fremtid, hvor de er sikret et job!

Du hjælper også unge kvinder med at støtte deres lokalsamfund

Når du tegner et fadderskab for en ung, indisk kvinde, gør du dermed en kæmpe forskel – og det berører ikke kun den enkelte unge kvinde, men potentielt også et helt lokalsamfund. Mange af de unge kvinder, der har fået en gennemgående sygeplejerskeuddannelse i form af 3 års boglig erfaring samt 6 måneders praktisk erfaring, er så godt rustet, at de kan videreformidle deres viden til et lokalsamfund, der desperat har brug for det.

Mere konkret kan de unge kvinder få et job som ANM (Auxiliary nurse midwife), som er en kvindelig sundhedsarbejder på landsbyniveau, der fungerer som den første kontaktperson mellem samfundet og de sundhedstjenester, der bliver tilbudt af regeringen. Ydermere kan kvinderne også få et job som ASHA (Accredited social health activist), som er en sundhedsarbejder, der er ansvarlig for kommunikationen mellem lokalsamfundet, hun er tilknyttet, og de indiske sundhedsmyndigheder.

I de positioner vil kvinderne være i stand til at hjælpe resten af lokalsamfundet med at få adgang til sundhedsprogrammer, oplyse om de rettigheder, den indiske befolkning har krav på og endda være med til at hjælpe familier med at konstruere husstands toiletter, for at undgå spredningen af diverse sygdomme, der især går udover piger og kvinder.

Som man kan læse, kan man gøre en større forskel, end hvad man tror. Udover at disse unge kvinder får en uddannelse, der giver dem en lysere og stabil fremtid, hjælper man også mange andre, der har brug for det. Dermed hjælper man ikke kun en ung, indisk kvinde gennem vores fadderskaber, men flere landsbyer, hvor disse færdiguddannede, unge kvinder, kan hjælpe deres lokalsamfund på flere vigtige områder.

Vores projekter og fadderskabsprogram arbejder mod et fælles mål

I vores projekter arbejder vi netop for at tiltrække ASHAs og ANMs for at fuldføre vigtige mål, der skal være med til at fremme sundheden i forskellige landsbyer og oplyse om befolkningens rettigheder. Med hjælp fra vores fantastiske faddere og fadderskabsprogram kommer flere unge kvinder i uddannelse, og som færdiguddannede kan de netop støtte et lokalsamfund, ved at få et job som ASHA eller ANM.

På denne måde kommer vi et stort skridt tættere på at forbedre sundheden, øge viden om befolkningens rettigheder i henhold til den indiske lovgivning samt sikre, at offentlige ordninger og tilbud fra de indiske myndigheder når ud til alle. Dermed reducerer vi også den sociale ulighed.