Nyheder

Partnerskab styrkes gennem virtuelt besøg med ARM

Den sidste weekend i februar holdt Aktion Børnehjælp et virtuelt monitoreringsbesøg med vores partner i Indien, ARM. Formålet med besøget var at gøre status på projektet Bedre Sanitet giver Bedre Sundhed og at styrke samarbejdet.

Af Thilde Krat Boldsen

I Indien besørger 40% i det fri og projektet Bedre Sanitet giver Bedre Sundhed har fokus på at forbedre sundheden ved at standse denne frie besørgelse. Projektets målgruppe er 30 landsbyer (24.000 indbyggere i alt) i delstaten Orissa. Dårlige sanitære forhold går især ud over børn, da spredningen af bakterier kan give diarré og medføre at børn ikke får den nødvendige næring.

På lørdagsprogrammet var der introduktion, status på projektet fra ARM og en foto- og video-workshop. På statussen for projektet fortalte ARM, at de havde afholdt deres planlagte triggerings. Triggerings er en workshop, der bliver afholdt i landsbyerne. ARM samler folk fra landsbyen og sammen kortlægger, hvor besørgelsen foregår. Derefter snakker de om, hvordan besørgelse i det fri kan påvirke sanitære forhold, så de lokale selv opnår forståelse for, hvorfor det er problematisk, fremfor at ARM bare fortæller at besørgelse i det fri er dårligt.

Det samlede antal deltagere i de forskellige byer var nået helt op på 1195 personer. Udover de planlagte triggerins havde ARM lavet oplysningsvægge med information om Covid-19. Derudover havde de malet pletter på gulvet, så befolkningen huskede at holde afstand.

Næste punkt på programmet var en foto- og video-workshop, som ARM havde efterspurgt, og det var undertegnede, der afholdt den. Her gennemgik jeg forskellige tips til, hvordan man tager gode billeder, f.eks. ved at flytte sig fra modlys eller ændre afstanden til det objekt, man tager et billede af. Undervejs spurgte ARM ind til rådene og var ikke altid enige, hvilket gav anledning til gode diskussioner. ARM var meget glade for rådene og foreslog, at vi en dag kunne overvære en live-triggering og på den måde guide personen, der filmede. 

Udover de faglige elementer var der også energizers, som var små øvelser imellem programdelene, hvor vi lærte hinanden bedre at kende. Én af vores energizers var f.eks. at man skulle rejse sig, hvis man kunne sige ja til bestemte udsagn såsom ”du er gift” eller ”du har søskende”.

Selvom der var lidt opstartsvanskeligheder og oversættelsesproblemer, gav det alligevel anledning til en masse grin, og da legen først var forstået, deltog alle entusiastisk. For mig personligt var det her, det pludselig gav mening at bruge min lørdag på det. Selvom ARM sad samlet 6 mennesker foran én computer og ikke alle forstod lige godt engelsk, havde de en enorm entusiasme og fortællelyst, som smittede af på os andre. Det gav virkelig mening for det frivillig-arbejde, jeg laver, at møde ARM og derved styrke både samarbejdet og tilknytningen.