Nyheder

Børns ret til uddannelse – og hvordan vi sikrer den

Mange børn har under corona-nedlukningen ikke haft mulighed for at komme i skole. Mange forskellige årsager kan have holdt dem hjemme, og sammen med vores partner CECOWOR har vi forsøgt at fjerne nogle af forhindringerne.

Af Johanne Krag

Under corona nedlukningen i Indien er der desværre mange børn, der ikke har haft adgang til og mulighed for at komme i skole. Modsat Indien har børnene i Danmark haft adgang til fjernundervisning og modtaget støtte fra både lærere og forældre under pandemien. Desværre findes denne forskel mange steder i verden, og det er oftest verdens mest udsatte børn, det går udover. Børnene er nemlig dybt afhængige af den tryghed og sikkerhed, som skolen giver, og også den frokost, der bliver serveret på skolen.

Derudover er fjernundervisning ikke en mulighed for mange af børnene, da de eksempelvis ikke ejer en Ipad eller har adgang til internet. Frygten for at børnene ikke får nok mad er også en virkelighed, da forældrene har været nødsaget til at arbejde, som følge af de pludselige tab af deres indtægter. I Indien tilbyder skolerne frokost, der bliver betalt af staten. Uddannelse er dermed vigtig af mange årsager – både når det gælder børns rettigheder, men også deres sundhed.

I vores projekt ‘Sammenhold om Børns Rettigheder’ arbejder vi sammen med en lokal organisation (CECOWOR), om at sikre skolegang for alle børn i delstaten Tamil Nadu. En af vores vigtigste aktiviteter i forbindelse med vores projektforløb, er at få børn, der pludseligt er droppet ud af skolen, tilbage i skole.

Som tidligere nævnt har pandemien ramt de mest udsatte familier allerværst. Det betyder, at hele familien er nødsaget til at arbejde for at tjene penge og dermed kunne brødføde hele familien – heriblandt børnene. Da skolegang ikke bidrager til en familie rent økonomisk, bliver det desværre oftest nedprioriteret.

I samarbejde med skolerne og deres medarbejdere finder CECOWOR frem til de børn, der pludseligt er droppet ud af skolen. Herfra tager nogle af CECOWORS medarbejdere ud til børnenes hjem for at snakke med både børnene og deres forældre for at forklare, hvorfor skolegang er så vigtig, og hvad det har af betydning for børnenes fremtid. For nylig havde to af vores hårdtarbejdende medarbejdere hos CECOWOR success med at få tre børn genindskrevet på skolerne. Rektor på disse to skoler havde bemærket, at børnene ikke mødte op på skolen længere, og kontaktede derfor CECOWOR. Vores to kollegaer tog ud til børnenes familier for at snakke om vigtigheden af skolegang, hvilket resulterede ud i, at alle tre børn kom tilbage i skole.

Vi er utrolig glade for at høre, at CECOWOR er lykkedes med at få flere børn tilbage i skole, og at deres hårde arbejde fortsætter i løbet af projektets periode. Det er et af vores vigtigste målsætninger for at sikre, at børnene har lige rettigheder, og at de får den trygge barndom, de fortjener.