Nyheder

Projekt er slut: Bedre sundhed for tusinder i Orissa

Vores projekt ‘Familier Bekæmper Fejlernæring’ er efter fem år nået til vejs ende, og det er gået langt bedre end ventet.

Egne køkkenhaver har været en central del i vores nu afsluttede projekt ‘Familier Bekæmper Fejlernæring’.

Af Christine Michelsen

For fem år siden besluttede vi i Aktion Børnehjælp sammen med vores partnerorganisation ARM (Alternative for Rural Movement), at vi ville lave et projekt, som skulle adressere det store problem med fejl- og underernæring blandt børn i delstaten Orissa, Indien. Fem år senere har projektet ‘Familier Bekæmper Fejlernæring’ nået sin afslutning og det er tid til se nærmere på de fantastiske resultater.

Siden projektets start har ARM’s team i 10 landsbyer spredt viden om ernæring gennem i alt 180 landsbymøder, hvor primært landsbyernes kvinder har lært om årsagerne til fejlernæring og måder at forebygge det på hos dem selv og deres børn. Samtidig har ARM’s team lært landsbyboerne at etablere køkkenhaver, hvor de selv kan gro og høste grøntsager. Det har ført til, at 2.400 familier har anlagt en køkkenhave og på den måde fået adgang til sund og nærende mad til hele familien.

Livsvigtige køkkenhaver

Vi har i løbet af projektet været udfordret af cykloner, oversvømmelser, manglende regn og en coronapandemi. Intet af det har dog taget modet fra landsbyboerne, som lynhurtigt har genetableret deres køkkenhaver, når cyklonerne ødelagde dem. Desværre bliver de svære dyrkningsforhold kun forstærket af klimaforandringerne. Derfor er det ekstra godt, at landbyboerne har lært metoder til at tilpasse sig, så de alligevel kan dyrke næringsrig mad til deres familier.

Under de hårde lockdowns som følge af coronapandemien viste køkkenhaverne sig også som en livline for familier, som pludselig mistede deres indtægter og ikke længere kunne gå på markedet. Takket være køkkenhaverne var der frisk og sund mad lige uden for huset, så ingen behøvede at gå sultne i seng.

De fantastiske resultater

Nu, hvor projektet er afsluttet, kan vi se, at vi er nået rigtigt langt i forhold til at indfri vores og ARM’s målsætninger. Faktisk er det gået endnu bedre end forventet på flere punkter. Her kommer en opsummering af nogle af de vigtigste resultater:

  • Projektet har markant forbedret ernæringstilstanden blandt børnene i landsbyerne. Inden projektet startede var 11% af børnene moderat underernærede målt på deres vægt i forhold til alder. Det tal er nu på 2,4%, altså en reduktion på 78%!
På grafen ses andelen af moderat underernærede børn ved henholdsvis projektets start og afslutning.
  • Vi har også set en stor stigning i, hvor mange familier der spiser en varieret kost. Da projektet startede spiste 32,5% af husholdningerne mere end fem forskellige typer af mad. Det er i dag næsten fordoblet til 63%. At spise varieret er en af de vigtigste måder til at bekæmpe fejlernæring.
På grafen ses andelen af husholdninger, der spiste forskellige typer af mad ved projektets start (orange) og afslutning (grøn). 
  • Et mål for projektet var også at styrke landsbyboernes økonomiske situation ved at hjælpe kvinderne med i fællesskab at opspare og låne penge. Det har resulteret i, at kvinderne på tværs af de 10 landsbyer i gennemsnit har sparet mere end dobbelt så mange penge op som før projektet – fra et gennemsnit på 220 danske kroner til 525 kr.
På grafen ses udviklingen i løbet af projektet af kvindernes gennemsnitlige opsparing. Gennemsnittet falder fra marts til oktober 2021, fordi flere af kvinderne har optaget lån til landbrugsaktiviteter, som de tilbagebetaler efter høsten.  
  • Kvindernes fælles opsparinger kan bruges til at tage lån, når nogen har brug for det. Og flere optager nu lån end før projektet. Pengene bliver især brugt på uddannelse til børnene og aktiviteter, som kan øge kvindernes indtægter.
  • Et sidste vigtigt resultat er, at landsbyboerne er blevet informeret om de mange rettigheder, de har krav på. Det har blandt andet betydet, at 96% af familierne nu drager nytte af regeringsprogrammer, som sikrer, at de har adgang til ting som gratis ris og vacciner til deres børn.

Alt i alt har ‘Familier Bekæmper Fejlernæring’ altså været en succes, og både vi og ARM er meget stolte af resultaterne. Heldigvis stopper de ikke fordi projektet er slut. I alle 10 landsbyer fortsætter familierne nemlig med at dyrke deres køkkenhaver og sprede budskabet om ernæring!