Nyheder

Covid-19 Respons-projektet er slut med gode resultater

God hygiejne, afstand og brugen af mundbind har hjulpet tusinder af landsbyboere i Tamil Nadu. Det er nogle af konklusionerne efter projekt Covid-19 Respons er afsluttet.

Af Maja Henriksen

I april 2021 startede vi projektet “Covid-19 Respons”, et projekt der havde til formål at mindske smittespredningen af corona ved at udbrede viden omkring pandemien, samt sikre børns rettigheder når de pludselig kommer under endnu større pres fra uventede kanter, så som en pandemi. Projektet ville blive det første uden besøg til Indien grundet coronapandemien. Halvandet år senere har Covid-19 Respons nået sin afslutning, og det er tid til at se nærmere på de resultater, der blev opnået.

Siden projektets start har CECOWOR’s team i 181 landsbyer spredt viden om corona, og hvordan man mindsker spredningen af smitte, hvor landsbyboerne har lært om gode hygiejne forbehold. Samtidig har CECOWOR’s team lært landsbyboerne, hvordan børns rettigheder kan overholdes, selvom hele verden lukker ned. Det har ført til at over 20 børn, der egentlig var droppet ud af skolen, fordi de blev tvunget til at arbejde, kom tilbage i skolen og fik muligheden for at lysere fremtid.

Tak til jeres donationer i en hård tid!

Udover coronapandemien, så har vi i løbet af projektet også været udfordret af cykloner og store oversvømmelser. Intet af det har dog taget modet fra hverken landsbyboerne eller CECOWOR, der fik arrangeret midlertidige boliger og nødhjælp til dem, der havde mistet deres hjem og ejendele. Det var svært at holde afstand, når ens hjem pludselig skulle deles med 100 andre, men der blev optegnet afstands cirkler og givet gratis mundbind og desinfektionsgel til alle. På denne måde mindskedes smittespredningen.

De hårde konsekvenser af oversvømmelserne betød, at mange mistede deres køkkenhaver og kvæg, som er landsbyboernes primære indtægtskilder, og ikke længere kunne tjene penge til at forsørge deres familie. Takket være nødhjælpspuljer kunne CECOWOR hjælpe de fleste med tøj og mad, samt give dem en god start på et nyt liv. Denne nødhjælp har I været med til at donere, når I hver måned støtter Aktion Børnehjælps arbejde. Tusind tak for det.

En gruppe børn på vej til udendørs frivilligdrevet undervisning i en af landsbyerne.

De fantastiske resultater

Efter projektets afslutning kan vi se, at vi er nået langt i forhold til at indfri vores og CECOWOR’s målsætninger. Her kommer en opsummering af nogle af de vigtigste resultater:

  • Projektet har markant forbedret visheden om corona blandt landsbyboerne.
  • Antallet af børn, der kom ud i børnearbejde eller blev lovet bort, er faldet markant. At oplyse om børns rettigheder er en af de vigtigste måder til at bekæmpe børneægteskaber og børnearbejde.
  • Et sidste vigtigt resultat er, at landsbyboerne er blevet informeret om de mange rettigheder, børnene har krav på. Det har blandt andet betydet, at familierne nu drager nytte af regeringsprogrammer, som sikrer, at børnene samt deres familier har adgang til ting som gratis ris og vacciner.

Alt i alt har “Covid-19 Respons”-projektet været en succes, og både vi og CECOWOR er meget stolte af resultaterne. Heldigvis stopper de ikke, fordi projektet er slut. I alle 181 panchayat landsbyer fortsætter landsbyboerne med at udvise god hygiejne og formidling af corona, samt sprede budskabet om børns rettigheder.