Nyheder

Kort Nyt: Fremgang i projekter trods udfordringer, træning i økonomi og vidensdeling af sundhedsforhold

Nye spændende aktiviteter i vores projekter, udfordringer med FCRA-licenser og økonomisk træning for enker og enlige kvinder hos Shanti Bhavan.  

Af Katrine Trane, projekt- og formidlingspraktikant tilknyttet projektet “Sammen om Børns Rettigheder”

29/09/2022

CECOWOR fortsætter deres gode arbejde på trods af FCRA-udfordringer 

En FCRA-licens er essentiel for at vores indiske partnerorganisationer kan gennemføre projektaktiviteter. Licensen har stor betydning, da det er den, der giver partnerorganisationen ret til at modtage og bruge penge fra udenlandske donorer. Vores partner, Centre for Coordination of Voluntary Works and Research (CECOWOR), har siden 1. januar 2022 ventet på deres FCRA-licens, og selvom regeringens deadline er sat til d. 30. september, forventes svaret yderligere udsat. På trods af FCRA-udfordringen, kæmper CECOWOR videre og fokuserer på aktiviteter, de kan udføre uden ekstra udgifter.  

Kursus for enker og enlige mødre i økonomisk forståelse 

Vores fadderskabspartner Shanti Bhavan har afholdt et spændende 1-dags kursus for enker og enlige mødre, nemlig “Financial Literacy Program for Widows”. Til kurset opnåede kvinderne en bedre økonomisk forståelse og fik samtidig nogle gode værktøjer med på vejen, både i relation til deres egen økonomi, men også økonomiske fifs til opstart af egen virksomhed.  

Første PLA-session hos Living Farms er afholdt 

Den første af 19 “Participatory, Learning & Action” (PLA)-sessions i projektet ‘Unge Kvinder – Fælles Handling’ i samarbejde med vores partner, Living Farms, er netop blevet afholdt. PLA-metoden er udviklet af Living Farms og kan beskrives som værende et deltagerdrevet læringsforløb. Fokus for første session var, at de unge kvinder skulle introduceres til fordelene ved at være en del af en gruppe, samt være en god start på et trygt og åbent projektforløb. 

Sanitets-komiteerne får træning i sundhed, sanitet og hygiejne 

Vores projekt Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed i samarbejde med vores partner Alternative for Rural Movement (ARM), har et vigtigt formål, nemlig at udrydde forsørgelse i det fri og på den måde højne sundheden blandt landsbyboerne. I projektet benyttes en metode, som i høj grad inddrager landsbyboerne og dét at de skal tage ejerskab over adfærdsændringerne for at opnå bedre kollektiv sundhed. ARM har derfor etableret 32 sanitets-komiteer, der består af repræsentanter fra hver landsby. Komiteerne skal være med til drive aktiviteterne i landsbyerne og har derfor modtaget træning i sanitet, sundhed og hygiejne.