Nyheder

Året der gik: 2022

Nødhjælp, fremskridt i projekter og monitoreringsbesøg har fyldt 2022.

Af Mohona Bhuyan, projekt- og formidlingspraktikant

23/12/2022

Nødhjælp 

Tidligere på året oplevede familier i Tamil Nadu svære oversvømmelser og Aktion Børnehjælp fik godkendt en nødhjælpspulje fra vores donor CISU, som blev sendt ned til vores fadderskabspartnere. Nødhjælpen gjorde, at der kunne blive udleveret mad, tæpper og malkekøer til familier. Derudover blev der også godkendt en pulje til at starte et COVID-19 Respons projekt op i CECOWOR, som sørgede for oplysning og træning i bedre hygiejne.

Store fremskridt i projekter 

Socialarbejderne i CECOWOR har personligt hjulpet med ansøgninger til velfærdskort, som er en enorm hjælp til dem, som ikke kan læse eller skrive. Disse kort giver landsbybeboerne midler, såsom adgang til lægehjælp, skolegang og mad.  

Ikke alle har adgang til rindende vand med sæbe. Derfor hjælper socialarbejderne i vores projekt Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed hos vores partner, ARM, familier med at konstruere hjemmelavede håndvaske med sæbe. Ressourcerne er pinde, sten og containere, som er nemme at få fat i. ARM har lært metoden fra sig i nu 50 ud af 70 landsbyer. Samtidig hjælper ARM også med at bygge toiletter i landsbyer. 

Aktion Børnehjælp arbejder aktivt på at få en FCRA-licens i CECOWOR, da manglen på dette har gjort at de, sammen med mange andre NGO’er i Indien, ikke har kunnet få adgang til deres økonomiske midler.  

Et projekt afsluttes, et andet begyndes 

ARM sluttede sit projekt, Familier Bekæmper Fejlernæring i slut februar dette år, som i løbet af 2 år har reduceret de 11 % af børn som var underernæret i landsbyerne, til 2,4 %. Den 1. marts dette år startede vores partner, Living Farms, det mest omfattende projekt i Aktion Børnehjælp indtil nu: ACEH-projektet, eller, Unge Kvinder – Fælles Handling. Med et fokus på unge kvinders ret til medbestemmelse i eget liv, er der formeret grupper i 160 landsbyer, som bryder tabuer og giver plads til trygge dialog-rum. Alle landsbyer har i december 2022 fuldført den tredje session ud a 19 månedlige sessions. 

Dialoggruppe i ACEH-projektet, 2022. Foto: Mohona Bhuyan.

Et gensyn med vores partnere, post-COVID-19 

Aktion Børnehjælp har ikke kunnet besøge partnerne fysisk på grund af COVID-19. Denne oktober kom vi en spændende tid i møde, da vi endelig kunne rejse ned på monitoreringsbesøg igen til ARM og for første gang til Living Farms. Besøget indebar et indblik i socialarbejdernes autentiske vilje til at forbedre landsbyerne i BSBH-projektet, og en imponerende anti-saviour complex tilgang til at styrke de unge kvinder i ACEH-projektet.  

Læs om hvad vi kan se frem til i 2023 her.