Nyheder

Hvad vi kan se frem til i 2023

Nye projekter, nye kampagner og mere oplysningsarbejde.

Af Katrine Trane, projekt- og formidlingspraktikant

23/12/2022 

Oplysningsprojekt (PER) på Dokk1 i Aarhus 

I første halvår af 2023 afholdes oplysningsprojektet, som er tilknyttet ‘Lige Ret til Læring og Sundhed ’-projektet i bibliotek og kulturhus, Dokk1, i Aarhus. Udstillingen bliver vist i uge 7 og har fokus på det at være barn i henholdsvis Danmark og Indien. Her kan de besøgende få en større forståelse af de ligheder og ikke mindst forskelle der er i et indisk og dansk barns hverdag.  

Landsby i projektet Bedre Sanitet giver Bedre Sundhed, 2022. Foto: Mohona Bhuyan.

Udvikling af nye projekter 

2023 står i projektudviklingens tegn. Vi håber på at vi i løbet af 2023 kan få udviklet nogle nye, gode projekter, som bygger på de erfaringer vi har fået fra tidligere projekter. Ernæringshaver som bærende element er eksempelvis noget, vi ønsker at basere et fremtidigt projekt på, da resultaterne fra ‘Familier Bekæmper Fejlernæring’-projektet viste, hvor stor en forskel ernæringshaver kunne gøre for børn og familier.  

Større fokus på fundraising 

I 2022 blev de første skridt taget for at udvikle en ny og mere effektiv fundraising strategi. 2023 bliver derfor året, hvor fundraising strategien skal finpudses og gøres endnu mere skarp. En vigtig del af den nye erhvervsstrategi er erhvervspartnere, både en styrkelse af eksisterende erhvervspartnerskaber, men også etablering af nye. Vi håber, at de nye fundraising initiativer skaber et grundlag for at vi kan udvikle endnu flere spændende projekter og indsatser! 

Opdatering af organisationsstrategi og programstrategi 

2023 er også året hvor vi kan se frem til opdateringer af Aktion Børnehjælps organisations- og program-strategi. De to strategier er afgørende for de tematikker og fokusområder, Aktion Børnehjælp skal arbejde med de næste 5 år.