Nyheder

Nyt monitoreringssystem i Unge Kvinder – Fælles Handling 

Det nye monitoreringssystem i Unge Kvinder – Fælles Handling styrker det transnationale samarbejde, og gør det lettere at samarbejde på tværs af landegrænser.

Af Katrine Trane, projekt- og formidlingspraktikant 

23/12/2022

Når man arbejder med internationale projekter og projekter i det hele taget, er det vigtigt både at evaluere projektets resultater ved projektets afslutning, men også løbende at iagttage, hvordan projektet forløber. I et internationalt projekt-partnerskab er et godt monitoreringssystem derfor essentielt, for at partneren i Danmark kan følge med i, hvordan projektet forløber i Indien.  

Monitoreringsbesøg hos Living Farms i oktober 2022. Foto: Aktion Børnehjælp.

I Unge Kvinder – Fælles Handling er der blevet implementeret et nyt monitoreringsværktøj, som gør det lettere for Aktion Børnehjælps sekretariat at følge med i de unge kvinders udvikling, og hvordan det går med ernæringshaverne i projektet. Værktøjet hedder Kobo og er en online platform, hvor Aktion Børnehjælps indiske partner, Living Farms, kan indtaste forskellige former for data. Den data, som Living Farms indtaster på Kobo, kan eksempelvis være antallet af deltagere i PLA-sessioner eller antallet af ernæringshaver, som er blevet anlagt. På den måde får Aktion Børnehjælp hele tiden en stor mængde data ind fra Living Farms, hvilket gør det lettere at sætte ind, hvis data eksempelvis viser, at der er et meget lavt deltager-antal til PLA-sessionerne eller hvis der ikke bliver anlagt ernæringshaver. 

Vi ser meget frem til at se, hvilken forskel det nye monitoreringsværktøj kommer til at gøre for Unge Kvinder – Fælles Handling, og om det eventuelt er noget, der på sigt skal implementeres i Aktion Børnehjælps andre projekter.