Nyheder

A project to empower adolescent girls and strengthen their health in rural Odisha, India  

By Markus Lewin, ACEH project group 

05/07/2023

(Dansk version længere nede)

”…now the girls are being able to put their wishes before their parents. Adolescent groups are playing a vital role in this transformation” – Living Farms 

The adolescent girls are discussing health and nutrition in a group meeeting

In the lead-up to the start of the project, our Baseline study in the targeted villages showed that adolescent girls generally had a limited understanding of what gender discrimination is and how to identify or change it. Keeping this in mind, there is an urgent need for the government as well as civil society actors in India to enhance the general well-being of women, including girls, and to empower their independence.  

The 3 overarching objectives of the Agents of Change – For empowerment and health project are:  

  • Objective 1: By the end of the project, adolescent girls have improved status of health.  
  • Objective 2: By the end of the project, adolescent girls are empowered to influence decisions in their lives.  
  • Objective 3: A PLA (Participatory Learning and Action)-LANN module to improve the lives of adolescent girls had been made for the state government to duplicate and upscale. 

This project is a collaborative effort between Action Child Aid (Aktion Børnehjælp) and Living Farms in Odisha, India which is the main implementing partner organization. The project is now in its second year and the planned duration is 3 years and 6 months. The main target group is any adolescent girl (10-19 years old) in 160 rural villages in the southern part of Odisha, India. 

The project paves the way for girls to get several tools to take control over their life and claim the rights they are entitled to in India. The ambition of the project is to create and expand the scope of opportunities for adolescent girls to encourage them to have the confidence to pursue the life they want. This is done through 19 Participatory Learning and Action (PLA) events that touch upon various subjects, for example, nutrition, menstruation, home gardening, child marriage etc. The involvement of the adolescent girls’ parents and local communities/villages is another important part of the project to reach the objectives. The idea is to get the parents to see the value and understand the importance of the subjects or issues involved in the project. This, in turn, could lead the way to motivate them to further change their behavior for the betterment of the adolescent girls’ life opportunities, as well as uplift the status of their health. The special attention given to adolescent girls’ health in various perspectives is expected to also give these girls a chance for safer potential future pregnancy and childhoods for their children. 

The Agents of Change project feeds into different societal levels to accomplish a long-lasting change which includes the family with special attention given towards the adolescent girls’ parents. Another is the village level which is given special attention with various initiatives which include inviting local leaders and employees from the state (Anganvadi, Panchayats etc). The last level the project is directing its attention towards is the state government and institutions of Odisha. At the state level, our partner organization Living Farms is working to influence the government to implement and upscale similar initiatives that are currently included in the Agents of Change project for the betterment of adolescent girls’ lives and well-being. This is also one of the main goals to spread the working tool the Agents of Change project uses which is the 19 separate PLA sessions. 

The Agents of Change project inform and encourage the girls to stay in school. Education is a key factor for Indian girls’ empowerment that ultimately enables them to strive for and reach a qualified job with a decent salary. The Agents of Change project teaches adolescent girls about several topics/themes that affect their lives and gives them the tools to how they can change the situation by themselves.  

One success story, so far, from the project villages is that several groups of adolescent girls have claimed their right to free sanitary napkins to local authorities and succeeded. The girls have in some villages addressed the lack of availability of sanitary napkins to local government employees which have shown to be successful. They were given information about their rights during one of the 19 PLA sessions with the girls.  

A crucial part of the project is to identify and change the current gender roles in the 160 villages in Odisha where it’s implemented. We, along with Living Farms, envision improved gender equality when the project comes to an end. On the topic of health, the boys are generally prioritized for nutritious food and the quantity given within communities/families which has an impact on food security for many girls. This prioritization of food disadvantages girls which is important for the child’s development, irrespective of gender. Knowledge among Indian adolescent girls about health issues and their sustainable solutions will hopefully lead to a healthier future generation in these 160 villages in Odisha, India. The project also strives to inspire other youth in the state to know about the issues facing adolescent girls and ways to alleviate these. 


(Dansk udgave af artiklen)

Et projekt der styrker unge kvinders medbestemmelse og sundhed i landdistrikterne i Odisha, Indien.

“…nu kan pigerne sætte deres egne ønsker før deres forældres. Grupperne af unge kvinder spiller en nøglerolle i denne forandring/udvikling.” – Living Farms

I begyndelsen af vores projekt, viste baseline undersøgelsen i projektets landsbyer, at de unge kvinder generelt havde en begrænset forståelse af hvad kønsdiskrimination er, hvordan det identificeres og hvordan det bekæmpes. Med dette for øje, er det nødvendigt at myndigheder, såvel som civilsamfundet, i Indien fremmer kvinder og pigers, levevilkår og styrker deres selvbestemmelse.

De tre overordnede målsætninger for projektet Unge Kvinder – Fælles handling (Agents of Change – For empowerment and health) er følgende:

  • Målsætning 1: Forbedret sundhed blandt unge kvinder i 160 landsbyer 
  • Målsætning 2: Styrke de unge kvinders bestemmelse over eget liv
  • Målsætning 3: En skalerbar PLA (Participatory Learning and Action) metode som kan genskabes, af myndigheder er blevet udviklet, med henblik på forbedring af unge kvinders levevilkår.

Projektet er et samarbejde mellem Aktion Børnehjælp og Living Farms, der er ansvarlig for selve implementeringen i Odisha, Indien. Projektet er nu i sit andet år og er i alt planlagt til at løbe tre år og seks måneder. Den primære målgruppe er alle piger og unge kvinder (i alderen 10-19 år) i 160 landsbyer i landdistrikterne i den sydlige del af Odisha, Indien.

Projektet giver pigerne flere værktøjer til at styrke deres bestemmelse over eget liv og gøre krav på de rettigheder de er berettiget til i Indien. Dette gøres gennem 19 “Participatory Learning and Action” (PLA) workshops som berører forskellige emner, for eksempel ernæring, menstruation, køkkenhaver og børneægteskab. Involvering af de unge kvinders forældre og lokalsamfundet i landsbyerne er endnu et vigtigt element i projektet for at nå målsætningerne. Målet er at få forældrene til at se værdien og forstå vigtigheden af emnerne og problemstillingerne som projektet berører/omfatter. Dette vil potentielt motivere dem til at ændre adfærd (i en positiv retning), som vil være med til at forbedre de unge kvinders muligheder og sundhed. Det store fokus på unge kvinders sundhed, forventes at give dem øget sikkerhed i fremtiden, med hensyn til potentielle graviditetsforløb og tidlig barndom for deres børn.

Projektet Unge Kvinder – Fælles Handling, foregår på flere niveauer i samfundet for at skabe en langtidsholdbar forandring, blandt andet gennem involvering af familierne og de unge kvinders forældre. På landsbyniveau er fokus på tiltag som involverer lokale ledere og myndigheder (Anganvadi, Panchayats, etc.). På højeste niveau, retter projektet fokus mod de statslige myndigheder og institutioner i Odisha. På statsniveau arbejder Living Farms på at få opskaleret og implementeret lignende initiativer som dem i Unge Kvinder – Fælles Handling. Dette stemmer overens med den tredje overordnede målsætning om at udbrede værktøjerne fra PLA-workshop sessionerne.

Unge Kvinder – Fælles Handling opfordrer pigerne til at forblive i skole og formilder samtidig vigtigheden heraf. Uddannelse spiller en essentiel rolle i de indiske pigers empowerment og muliggør at de stræber efter og opnår et godt arbejde med en rimelig løn.

En succeshistorie fra projektlandsbyerne er, at flere grupper af unge piger har krævet deres ret til gratis hygiejnebind overfor de lokale myndigheder og lykkedes med at få adgang til dem. Det lykkedes dem at adressere manglen på adgang til gratis hygiejnebind overfor lokale offentligt ansatte. Forud for dette tiltag, var de unge kvinder blevet informeret om deres rettigheder til en af PLA-workshopsessionerne.

En anden vigtig del af projektet går på at identificere og ændre nuværende kønsroller i de 160 landsbyer i Odisha. Sammen med Living Farms, har vi en vision om forbedret ligestilling når projektet er færdigt. Indenfor sundhed er det generelt drenge, der får første prioritet, når det gælder næringsrig mad. De får også større mængder mad end pigerne. Denne ulige fordeling af maden, stiller pigerne dårligere og påvirker deres udvikling. En større forståelse af de helbredsproblemer som resulterer af underernæring blandt de unge kvinder og hvilke langtidsholdbare løsninger, der findes på problematikken, vil forventeligt føre til sundere fremtidige generationer i de 160 projektlandsbyer. Projektet stræber også efter at inspirere unge mennesker i resten af Odisha til, at søge viden om problemstillingerne som de unge kvinder står overfor og hvordan man kan løse dem.