Kvinders rettigheder i Indien

Undervisningsmateriale, viden og fakta om indiske kvinders rettigheder – Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene.
Kvinders rettigheder Indien
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Ligestilling mellem kønnene er det femte af FN’s i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og har til formål at opnå ligestilling mellem kønnene ved at sikre, at kønsdiskrimination ophører, samt at styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder.
I målets delmål, som du kan læse mere om her, italesættes nogle af de allerstørste udfordringer, der dagligt medfører brud på kvinder og pigers grundlæggende menneskerettigheder.
En vision om lige rettigheder
De indiske kvinder fik stemmeret sammen med den øvrige del af den indiske befolkning efter Indiens uafhængighed fra Storbritannien i 1947. Formelt trådte stemmeretten i kraft i 1950 sammen med den indiske forfatning, der lægger stor vægt på ligestilling blandt alle medborgere efter mange års kolonisering. Selvom den indiske forfatning beskriver et samfund bygget på ligestilling og retfærdighed, er situationen en anden for mange af landets kvinder og piger.

Udsnit fra den indiske forfatning

“WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity (…)”

Aktion Børnehjælps arbejde for kvinders rettigheder
I Aktion Børnehjælp arbejder vi med vores dygtige lokale partnere målrettet med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Da forbedret ligestilling også har en positiv effekt på de øvrige verdensmål, tænkes kvinder og piger aktivt ind i vores projekters struktur. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi arbejder for at styrke kvinders forhold og deres vigtige stemmer i vores udviklingsprojekter i Indien.
Bedre sanitet giver bedre sundhed
I vores projekt Bedre sanitet giver bedre sundhed arbejder vi for at forbedre sanitære forhold i en række landsbyområder. Dårlige sanitære forhold skaber en øget risiko for kvinder og piger, da de ofte må vente med at besørge til efter mørkets frembrud, hvor der er forhøjet risiko for seksuelle overgreb og slangebid.
Familier bekæmper fejlernæring
I vores projekt Familier bekæmper fejlernæring arbejder vi på at udbrede viden om fejlernæring ved bl.a. at hjælpe beboere i 10 landsbyer med at etablere køkkenhaver, så de kan gro nærende mad. De lokale kvinder er nøglen til at sikre forbedret ernæring for hele familien og har gjort en stor forskel for projektets succes.

Ligestillingens begrænsninger

Ifølge den årlige Global Gender Gap-rapport for 2021, udarbejdet af World Economic Forum, ligger Indien på en 140. plads ud af i alt 156 lande. Det betyder, at der stadig er lang vej for ligestilling mellem kønnene i Indien, såvel som i mange andre lande.

ARBEJDSMARKEDET

22,3 % af Indiens kvinder repræsenteres på arbejdsmarkedet, hvilket hindrer økonomisk frigørelse og muligheder. Det betyder dog ikke, at de indiske kvinder ikke arbejder. De får bare ikke altid løn for deres arbejde. Det vurderes nemlig, at de indiske kvinder bruger næsten 84 % af deres arbejdstid på ulønnet arbejde.

UDDANNELSESOMRÅDET

Selvom flere kvinder i Indien får en uddannelse, halter deres adgang til uddannelse langt bagud sammenlignet med mænd. Uddannelsesniveau har stor betydning for mulighederne i livet. I Indien ligger læsefærdigheden blandt kvinder på nuværende tidspunkt på 65,8 %.

POLITISK REPRÆSENTATION

Andelen af indiske kvinder i ministerstillinger er faldet drastisk de seneste år fra 23,1 % i 2019 til 9,1 % i 2021. Der er nu kun én enkelt kvinde, som sidder på den ledende ministerpost på delstatsniveau, nemlig Vestbengalens overhoved, Mamata Banerjee, som har siddet på posten siden 2011.

DISKRIMINATION OG VOLD

Sikkerhedssituationen er et problem for mange kvinder og piger i Indien. Det skyldes især vold af seksuel karakter, som desværre er stigende i mange stater i Indien. Selvom der findes lovgivning mod f.eks. medgift og børneægteskaber, bliver den ikke altid overholdt.

HVAD KAN DU GØRE?
Vi kan altid bruge din hjælp, da der er lang vej, hvis vi skal nå i mål med verdensmålene. Du kan støtte Aktion Børnehjælps arbejde for at sikre rettigheder for marginaliserede mennesker i Indien med et valgfrit beløb. Du kan både støtte med en enkelt donation eller med et månedligt beløb.

Engangsbeløb

50,00 kr.200,00 kr.

STØT MED valg beløb./MD.

Støt uddannelse og sundhed for udsatte børn i Indien.