Nyheder

Covid-19 har forstærket behovet for fadderskaber

Læs mere om Aktion Børnehjælps fadderskaber, hvor du direkte kan hjælpe børn i Indien. Det seneste år er behovet kun blevet større.

Af Sofie Louise Hansen

I 1971 startede Aktion Børnehjælp sit Uddannelsesprogram. Førhen havde organisationen under navnet Abbé Pierres Klunsere været fokuseret på sit klunsearbejede, der samlede penge ind til at sende mælkepulver til Indien. Uddannelsesprogrammet blev startskuedet på det, der i dag er fadderskabsprogrammet, hvor udsatte børn og unge hjælpes med at få en uddannelse.

Uddannelse har vist sig at være et effektivt middel til at reducere ulighed og fattigdom, og derfor er fadderskabsprogrammet vokset gennem årene for at hjælpe så mange udsatte børn i Indien som muligt. I dag har Aktion Børnehjælp 4 forskellige typer af fadderskaber med hele 5 lokale partnere i Indien, og hvert år hjælper fadderskabsprogrammet flere hundrede børn med en uddannelse.

Som fadder er man med til at støtte børnenes skolegang ved at bidrage til skolepenge, uniformer og bøger. Det er dog ikke altid nok kun at give børnene adgang til undervisning. For at de kan fokusere på at gå i skole, er det en forudsætning, at deres basale behov er opfyldt. Derfor går pengene også i nogle af fadderskabstyperne til ting som kost, logi og sundhedstjek for eleverne.

Fadderskabsbørnene har heller ikke altid det samme udgangspunkt. Derfor har vi flere forskellige typer af programmer, der er tilpasset de forskellige vilkår, som gælder for børnene. For eksempel kan du med et fadderskab til hjemmeboende børn hjælpe et barn med at forbedre deres sundhed og skolegang. Ud over at støtte barnets undervisning går pengene også til sundhedstjek, og at familierne for eksempel får vejledning i forebyggelse af sygdomme.

Der er dog også nogle af børnene, der ikke har en familie eller kommer fra en familie, der er så socialt eller økonomisk belastede, at de ikke kan tage sig af barnet. Derfor kan du også blive fadder for et barn på kostskole og hjælpe dem med at få et trygt hjem med omsorg og varme, så de får de nødvendige forudsætninger for at kunne deltage i deres skolegang.

Med et gruppefadderskab hjælper du ikke bot et enkelt barn, men derimod en gruppe af forældreløse børn eller børn af enlige mødre med at få en tryg tilværelse og skolegang.

Fadderskab for sygeplejerske-studerende

Sidst men ikke mindst kan du blive fadder hjælpe en ung kvinde med at blive økonomisk uafhængig ved tegne et fadderskab for en sygeplejerskeuddannelse. Sygeplejerskerne er sikret et job og dermed en indtægtskilde efter endt uddannelse. Men uddannelsen er ikke kun til gavn for hende selv: Det er dokumenteret, at en uddannet kvinde sørger for, at hendes egne børn også får en uddannelse, og dermed skaber det en positiv samfundsudvikling.

Der er derfor mange muligheder for at hjælpe børn i Indien med at få en uddannelse. Uddannelse er en af de sikreste veje ud af fattigdom, og derfor er det også et fokusområde for Aktion Børnehjælp, der gennem årene har hjulpet mange børn med skolegang – f.eks. gennem fadderskaber.

Desværre har Covid-19 og de medfølgende nedlukninger betydet en tilbagegang i den positive udvikling. Det skyldes blandt andet, at mange familier ikke har de nødvendige digitale værktøjer til at følge online undervisning. Derudover har mange familier mistet indtægtskilder under pandemien, hvilket har resulteret i, at børnene må ud og arbejde i stedet for at få en uddannelse.

Denne udvikling skal vendes igen, hvis uligheden og fattigdommen i Indien igen skal reduceres. Derfor er der nu et stærkt behov for fadderskaberne, som kan hjælpe børn med at komme tilbage i skolen.

Hvis du har lyst til at hjælpe børn i Indien med at få en uddannelse ved at blive fadder, kan du læse mere om de enkelte fadderskabsprogrammer.