Nyheder

Udvikling gennem selvhjælp

Slagord om selvhjælp, bæredygtighed og udvikling fylder meget hos os i Aktion Børnehjælp. Vi bestræber os på at udvikle vores projekter på en bæredygtig måde, hvor målet altid omhandler, at landsbybefolkningen kan klare sig selv, når projektet er afsluttet. Dette gælder alle vores projekter, om det er fokus på ernæring eller børns rettigheder.

Af Maja Henriksen

I dag er der en stigende bevidsthed blandt små og store NGO’er samt FN-organisationer om at udviklingen må og skal sigte mod at tilfredsstille landbefolkningens og de fattigstes befolkningsgruppers grundlæggende behov.

Allerede tilbage i 1983 skrev de Forenede Nationers Børnefond (UNICEF), at vi skal have sikret, at mulighederne for beskæftigelse, ligesom de goder som traditionelt forbindes med bylivet (uddannelses- og servicefaciliteter) også udbredes til landet, for at hele samfundet kan gennemgå en harmonisk udvikling (Forenede Nationers Børnefond, 1983). Der er også sket en del siden 1983, men vi er langt fra i mål. Der er stadig alt for mange børn og voksne, der ikke kender til deres rettigheder.

Hvordan gør vi?

I Aktion Børnehjælp arbejder vi netop med ovenstående som vores primære mål. Det gør vi gennem udviklings- og samarbejde med flere indiske organisationer. Vi skaber grundstenen i projektet, men det er vores indiske partnere, som tager rundt til landsbyerne og fortæller om deres rettigheder eller underviser dem i, hvordan de anlægger køkkenhaver. Medarbejderne hos vores partnere kommer ofte selv fra lokalområdet, hvilket giver en tryghed for de andre landsbyboere. Vi er utrolig stolte over vores partnere og det arbejde de udfører, som fører til udvikling og selvhjælp blandt de lokale. På denne måde opnår vi også en bæredygtig arbejdstilgang, hvilket ses bl.a. ved køkkenhaverne, hvor de lokale også bliver trænet i at tage frø til side, som de kan anvende til næste sæson.

Udviklingsarbejde i fremtiden

I Aktion Børnehjælp arbejder vi med fokus på FN’s verdensmål, hvilket ses i den type af projekter, som vi udvikler. Vi har i marts måned i år opstartet projektet ‘Unge Kvinder – Fælles Handling. Her ligger det primære fokus på at oplyse om ernæring, sundhed og basale rettigheder med henblik på at fremme bæredygtige adfærdsvaner. På denne måde bidrager vi til at skabe en bedre og mere sikker fremtid for de kommende generationer.