Nyheder

Indsamling af baseline data i BSBH-projektet 

Vi har endelig fået den første omgang data fra vores sanitetsprojekt, som leder op til positive resultater. Baseline dataen skal hjælpe os med at måle, om befolkningen får bedre adgang til toiletter og om deres holdninger til projektet.

Rismark i Odisha, Indien fra ARMs arkiv.

Af Thilde Krat Boldsen, frivillig i projektgruppen “Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed” 

29/09/2022

I projekt “Bedre Sanitet Giver Bedre Sundhed” (“Better Sanitation Better Health”; BSBH) arbejder vi for, at de lokale får bedre sanitet ved at mindske besørgelse i det fri. Deadlines er i ny og næ blevet rykket, blandt andet på grund af COVID-19, som nok også gælder for mange af de andre projekter.  

Nu har vi dog endelig fået en masse (!) baseline data, der skal hjælpe os til at fastslå udviklingen med projektet, da vi nu ved, hvordan det basale niveau af sanitet er, og derved kan måle, om befolkningen får bedre adgang til toiletter, færre sygedage, mere tryghed mm. Baseline dataen er den første indsamlede data, som vi nu har bearbejdet og skrevet en analyse af. Analysens hovedkonklusioner beskrives (kort) i denne artikel.  

Forud for indsamlingen af informationen har BSBH-temaet i Danmark udarbejdet et spørgeskema, som vores partner, Alternative for Rural Movement (ARM), har benyttet i landsbyerne. Indtil videre har vi svar fra 2946 personer, hvilket er et repræsentativt udsnit. Spørgsmålene omhandler blandt andet, hvor længe befolkningen har haft toiletter, hvad de synes om adgangen til dem, og om de oplever forandring i følelsen af tryghed. 

Hovedkonklusioner

Der er næsten lige mange mænd og kvinder, der har svaret på spørgeskemaet, hvilket er godt, da vi ønsker at høre et bredt udsnit om deres oplevelser. Gennemsnitsalderen var 44,5 år.  

Langt størstedelen af deltagerne svarede, at de brugte latrinerne, og 70,8% svarede, at de var tilfredse. Dog var der kun 14,1%, der beskrev, at de var meget tilfredse, hvilket næsten svarer til andelen, der var utilfredse (12,9%). Til gengæld svarede 62,6%, at de bedre kan lide at bruge toiletterne end at besørge i det fri, hvoraf 28,8% mener, at det er samme oplevelse. Vi ønsker derfor at undersøge, hvordan befolkningen kan blive meget tilfredse og foretrække latriner fremfor besørgelse i det fri. 

Når det omhandler følelsen af sikkerhed, har 70,8% besvaret, at sikkerheden er bedre, end når de besørger i det fri, men 21,5% mener, at sikkerheden er værre. Størstedelen svarer at kvinder (34,9%), mænd (31,2%) og ældre familiemedlemmer (29,4%), hvilket er meget brede grupper. Dog er vi opmærksomme på, at der kun er 544 ud af 2946, der har besvaret denne del, hvorfor resten må antages at føle sig trygge.  

Ud fra dette er niveauet af følt tryghed og sanitet ret højt, men der er stadig ting, vi gerne vil undersøge nærmere. Ideelt skal en større andel føle sig meget tilfredse og opleve, at det er væsentligt bedre og sikrere at bruge latrinerne fremfor at besørge i det fri. 

Læs mere om BSBH-projektet her og ARM her.